HOTEN MOT SKOGSBRUKET

SCA: Många frågor kvarstår om skogen

Förslaget lämnar öppet för tvångsinlösen av skogsmark trots talet om ökad frivillighet, anser Anders Edholm, kommunikationsdirektör på SCA. Bild: Per-Anders Sjöquist

SCA välkomnar kompromissen om skogen mellan regeringen och Centerpartiet. Men en del av överenskommelsen handlar om att statens skogar tas ur produktion. ”Det kan tyckas lovvärt men kommer att ha en direkt inverkan på råvaruförsörjningen”, säger SCA:s kommunikationsdirektör Anders Edholm.

Även om det är strandskyddet som har debatterats mest på sistone innehåller överenskommelsen mellan regeringen och C också flera nyheter för skogsnäringen. Både C och MP, som har varit de två motparterna i förhandlingarna, har i efterspelet hävdat att de gått vinnande ur den striden.

Enligt uppgörelsen om skogen ska markägarna bland annat få större ansvar för att skydda skyddsvärd skog. Men det ska bygga på frivillighet i större utsträckning.

Överenskommelsen innebär också att skogsutredningens förslag om ett 100 mil långt skyddat skogsbälte utmed fjällkedjan inte realiseras. Däremot ska statligt ägda Sveaskogs använda sina fjällnära skogar för att inrätta flera nationalparker.

– SCA välkomnar att skogspropositionen presenterats även om den bär tydliga spår av kompromisser mellan de förhandlande partierna, säger Anders Edholm, kommunikationsdirektör på SCA.

– Men trots den omfattande skogsutredningen kvarstår många oklarheter på vilka grunder produktiv skogsmark ska tas ur bruk och om ersättning då ska betalas till markägaren. Förslaget lämnar också öppet för tvångsinlösen av skogsmark trots talet om ökad frivillighet, lägger han till.

Han varnar för att det kan bli problem med råvaruförsörjningen:

– Regeringen vill använda det statliga skogsinnehavet som ett redskap för att uppnå sina mål att ta ökade arealer skogsmark ur produktion. Det kan tyckas lovvärt men kommer att ha en direkt inverkan på råvaruförsörjningen till svensk skogsindustri och därmed också ha en negativ inverkan på arbetet mot klimatförändringarna, säger han.

Anders Edholm menar att ett aktivt skogsbruk skapar nya produkter som kan ersätta produkter med högt fossilt avtryck.

– Minskar råvaruvolymerna till industrin kan vi heller inte erbjuda marknaden mer av sågade trävaror som kan ersätta betong eller biodrivmedel som kan ersätta bensin, diesel och jetbränsle, säger han.

Förslagen i korthet

Förslag om att markägare själva ska kunna ta initiativ till skydd av skog "genom att arbetssätten vid formellt skydd utvecklas med frivillighet som grund".

  • Ökade möjligheter för skogs- och markägare att välja vilken typ av skydd som ska införas i området.
  • Förslag om att färre avsteg ska göra från frivilligt skogsskydd.
  • Regeringen föreslår nya ersättningsmarker och ett nytt markförsäljningsprogram från Sveaskog AB.
  • De skogsägare som har skog i fjällnära områden föreslås få ersättningsmark för att kompensera för att de inte får avverka.
  • Läs mer om propositionen

Källa: TT