BROTTEN MOT FÖRETAGEN

Så kan främmande makt störa svensk elförsörjning

Bild: Pär Fredin/TT

I nuläget finns det risk för attentat och andra angrepp mot Sveriges elinfrastruktur, visar ny rapport.

Den löpande hotbilden av de svenska kraftnäten analyseras löpande av Svenska Kraftnät. Om aktörer inom elsektorn är mer uppdaterade kan de vidta bättre åtgärder, menar organisationen.

”De statliga aktörerna har stora resurser och intentioner att kunna påverka svensk elförsörjning genom cyberangrepp”, skriver Svenska Kraftnät i rapporten. Myndigheten påpekar också att stölder och inbrott på anläggningar kopplade till elförsörjningen sker hela tiden och att det finns risker när främmande makt köper mark nära en anläggning.

Myndigheten har tidigare gjort klar att främmande makts informationsinsamling och kartläggning är det största hotet medan terrorism och organiserad kriminalitet innebär lägre risker.

SVK: Öppen hotbild för elförsörjningen