DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Regeringen vill se enklare upphandlingsregler

Enkelt, flexibelt och effektivt är ledord i regeringens förslag till förenklade regler vid offentlig upphandling, rapporterar Upphandling24.

Med färre krångliga regler och mindre administration vill regeringen flytta fokus från juridiken till den goda affären. Bild: Jessica Gow/TT

Regeringens förslag om enklare regler vid offentlig upphandling är klart. 1 februari nästa år börjar den nya lagen att gälla.

Lena Micko, civilminister med ansvar för offentlig upphandling, hoppas att ett enklare, mer flexibelt och effektivt regelverk gör skillnad och underlättar för både upphandlande myndigheter och leverantörer, skriver Upphandling24.

– Med färre krångliga regler och mindre administration flyttas fokus från juridiken till den goda affären, säger hon.

Regeringen föreslår följande:

  • ett förenklat och mer flexibelt regelverk för upphandlingar under EU:s tröskelvärden.
  • att det nya regelverket ska omfatta upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster, bland annat hälso- och sjukvård, socialtjänst och utbildning.
  • en särskild bestämmelse om dialog mellan en upphandlande myndighet eller enhet och anbudsgivare i en pågående upphandling.
  • en ny möjlighet till direktupphandling i samband med överprövning i domstol.
  • att direktupphandlingsgränserna för sociala tjänster och andra särskilda tjänster ska höjas upp till tröskelvärdena (cirka 7,7 miljoner kronor enligt lagen om offentlig upphandling).
  • att upphandlingsdirektivens bestämmelser om möjligheten att reservera upphandlingar av sociala tjänster och andra särskilda tjänster för vissa organisationer, till exempel idéburna aktörer, ska genomföras fullt ut i lagarna.
  • att upphandlande myndigheter och enheter inte ska behöva efterannonsera upphandlingar under vissa belopp (700 000 kronor för lagen om offentlig upphandling).

Upphandling24: Enklare regler från februari