DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Rapport: Fem reformer som stärker innovationskraften i tjänstesektorn

Andreas Åström, näringspolitisk chef Almega. Foto: Johan Jeppsson Bild: Pressbild

Ska den svenska tjänstesektorns konkurrenskraft bestå krävs ytterligare satsningar på forskning och innovation, menar Almega.

– Techbranschen bidrar i dag nästan lika mycket till Sveriges BNP som de traditionella industrierna tillsammans. Men det går inte att luta sig tillbaka, för att konkurrenskraften ska bestå krävs ytterligare satsningar på tjänsteforskning och innovation, säger Andreas Åström, näringspolitisk chef på Almega, i ett pressmeddelande.

Almega presenterar i en ny rapport fem reformer som ska få fler tjänsteföretag att kunna delta i relevanta forskningsprojekt.

De föreslår följande; förstärk FoU-avdraget, öka samverkan inom omsorgsforskningen, öka satsningarna på digitalisering, utforma relevanta innovationsprogram samt att se över Vinnovas stödnivåer.

Almega: Ny rapport: Fem reformer som stärker tjänstesektorns innovationskraft