E-HANDELNS UTVECKLING

Professor: Sex strategier som blåser liv i svensk handel

Bild: Christine Olsson

Den växande e-handeln leder till färre butiker i de svenska stadskärnorna. I en färsk rapport föreslår marknadsföringsprofessor Johan Anselmsson en rad åtgärder för att rädda svensk handel. Hans huvudpoäng: det är dags att kommunerna och regionerna tar sitt ansvar.

– Jag anser att studien visar att stadskärnan och handeln i stadskärnan kan, eller rättare sagt, borde bli en kommunal och regional valfråga 2022, säger han i ett pressmeddelande.

Enligt rapporten går handeln mot en utveckling som inte motsvarar invånarnas önskemål. Det verkar bli en allt sämre matchning mellan utbud och efterfrågan.

För att komma till bukt med problemet listar Johan Anselmsson sex strategier som kan rädda handeln i stadskärnan.

Det involverar satsningar i konkurrenskraftig kollektivtrafik, att tänkta utifrån ett hållbarhetsperspektiv för bredda stadskärnans målgrupp som välkomnar alla medborgare.

Pressmeddelande: Marknadsföringsprofessorns sex strategier för att rädda svensk handel