KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Nytt industriprojekt ska minska utsläppen motsvarande inrikesflyget

Bild: Perstorp

Svensk industri storsatsar på att minska utsläppen med prestigeprojekt som Hybrit och H2 Green Steel. Nu sällar sig industrijätten Perstorp till skaran, vars projekt kan minska klimatpåverkan motsvarande det inrikesflyget släpper ut. ”Är väldigt trygga i att detta kommer att fungera”, säger Håkan Kihlberg, projektledare på Perstorp.

Kemiföretaget Perstorp arbetar med ett projekt som kan minska utsläppen med 500 000 ton koldioxid per år. Det motsvarar utsläppen från hela det svenska inrikesflyget. I ”Project Air” kommer biogas tillsammans med koldioxid och andra restströmmar användas för att tillverka metanol. Metanolen kommer sedan att kunna ersätta fossil råvara i Perstorps produktion.

– Vi vill erbjuda våra kunder hållbara råmaterial, som de i sin tur använder i sin produktion. Våra produkter kommer in väldigt tidigt i värdekedjan men finns som råvaror i bland annat färger, inredningsdetaljer och syntetiska smörjmedel. På så sätt kan vår omställning möjliggöra för många andra branscher att tillverka mer hållbara produkter, säger Håkan Kihlberg, projektledare på Perstorp.

”Trygga i att detta kommer att fungera”

Projektet görs på en anläggning i Stenungssund, där infångad koldioxid och andra restmaterial ska tillverka hållbar metanol.

– De tekniker som vi kommer att använda är redan väletablerade, det unika är att vi har sett möjligheten att göra kombinationen. Det gör oss också väldigt trygga i att detta kommer att fungera.

Händer just nu

En ny rapport visar att företagen som i dagsläget har de största utsläppen inom den svenska innovations- och kemiindustrin redan nu har planer på hur man ska kunna reducera 85 procent av koldioxidutsläppen. En av de planerade åtgärderna handlar möjligheten att använda koldioxid från industrin som ny råvara.

– Till skillnad från många andra branscher är kemiindustrin beroende av kolföreningar då det är en viktig komponent i kemiskt framställda produkter. Branschen har arbetat aktivt för att kunna använda koldioxid från industrin som råvara och det är spännande att det just nu håller på att bli verklighet. Det kan leda till att användningen av fossila råvaror minskar och även att utsläppen minskar, säger Nils Hannerz, forsknings- och innovationschef på IKEM.

Flera utmaningar

För att möjliggöra den svenska kemi- och innovationsindustrins klimatomställning finns flera faktorer som måste åtgärdas, menar Nils Hannerz. Bland annat handlar det om att främja lagring och återvinning av koldioxid och snabbare miljötillstånd. Men även tillgången på fossilfri el i hela landet till konkurrenskraftiga priser är avgörande.

– Rapporten visar att efterfrågan på el kommer öka mest där kapacitetsbristen är som störst. Bland annat kommer kemiklustret på västkusten att behöva få tillgång till mer el framöver. I de södra delarna av Sverige råder redan effektbrist och det är självklart något som oroar.

En avgörande faktor för Perstorp framöver handlar om få tillgång till biogas till ett konkurrenskraftigt pris, menar Håkan Kihlberg.

– Så är tyvärr inte fallet idag. I huvudsak används biogas i dag som ett bränsle och har olika former av skattelättnader. Det är i sig bra, men vi använder oss av biogas i industriell användning vilket gör att vi inte på samma sätt har möjlighet att dra nytta av skattelättnaderna.

– Om vi ser utifrån våra egna behov och industrin i stort så är biogas till konkurrenskraftiga priser avgörande för att industrin ska ställa om. Industrin konkurrerar råvarumässigt med globala priser och det är när vi ska konkurrera med producenter i andra länder som det blir av yttersta vikt.

Ska vara färdigt 2025

För att finansiera projektet har Perstorp sökt medel från EU:s innovationsfond. Företaget har redan tagit sig fram i urvalsprocessen men det slutgiltiga beskedet kommer i slutet av 2021.

– För oss är det jätteviktigt att få stöd. Det handlar om en enorm investering, den största Perstorp någonsin har gjort.

– Även om vi byter ut en råvara till en annan råvara så kommer slutprodukten bli densamma, vilket betyder att det inte finns mycket som vi kan räkna hem på intäktssidan. Så för att investeringen ska betala sig behövs det stöd. Det gäller både oss och all svensk industri som ska ställa om.

Får Perstorp finansiering är planen att projektet ska vara färdigt 2025.