DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Nya företag i kläm när skatteanstånden krävs tillbaka

Bild: Jessica Gow/TT

Återbetalningskrav för skatteanstånden riskerar att att leda till kapitalbrist för flera nystartade företag, varnar Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank till Dagens Juridik.

Intresset har ökat för att starta aktiebolag. Det beror delvis på att lägsta tillåtna aktiekapitalet halverades i januari 2020 till 25 000 kronor och att största delen av företagsstöd under coronapandemin varit utformade för aktiebolag.

Men det många kanske har missat är att den som startat ett aktiebolag kan bli personligt ansvarig för företagets skulder om det blir kapitalbrist. Det bör vara en varningsklocka för många nystartade företag i en tid av stigande högre energipriser, dyrare transporter och stigande konkursstatistik.

– Det gäller i synnerhet om marginalerna är små nu när coronastöden inte förlängs samtidigt som skatteanstånd ska börja betalas tillbaka, då stiger kostnadstrycket för många, säger Jörgen Kennemar.

Ett annat problem som Swedbank och sparbankerna uppmärksammar är kunskapsluckor om att driva företag, vilket i förlängningen också kan riskera kapitalbrist och konkurser.

– Det är viktigt att vara väl förberedd och sätta sig in i vad det innebär att driva företag, även om man hellre vill fokusera på sin affärsidé. Insikten om bristande kunskap är bra men måste omsättas i handling, konsekvenserna kan annars bli fler konkurser, säger Jörgen Kennemar.

Dagens juridik: Risk för kapitalbrist när skatteanstånden ska betalas tillbaka