KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Ny skatt på e-handel kan sänka svenska företag – ”Feltänkt”

Bild: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix/TT Mostphotos

Stoppa okynnesshoppandet, uppmanar tre fackförbund och ställer krav på en ny skatt på alla e-handelstransporter. Miljöeffekterna skulle utebli men jobben skulle slås ut, varnar åkerier och handlare. ”Det finns ingen som kör omkring för skojs skull med tomma fordon. Varje transport är ett svar på ett behov”, säger Tina Thorsell på Transportföretagen.

E-handeln ökar stadigt och har av naturliga skäl fått en extra knuff uppåt av pandemin. Förra året var tillväxten drygt 39 procent vilket i pengar motsvarar en omsättningsökning på 28 miljarder. I sin tur gör det att e-handeln står för cirka 15 procent av den totala handeln när fyra femtedelen av alla svenskar gör e-handelsinköp under en genomsnittlig månad. Det visar statistik från bland andra Postnord.

– Det är betydligt fler konsumenter som har e-handlat under 2020 och den genomsnittliga konsumenten har handlat för betydligt mer pengar. En stor del av ökningen kommer sig av att väldigt många äldre konsumenter har börjat e-handla, i många fall av ren nödvändighet på grund av oro för smittspridning. Men troligtvis kommer en stor del av de här nya konsumenterna fortsätta att e-handla även efter pandemin, konstaterade Carl-Fredrik Teder, detaljhandelsanalytiker på Postnord, i en kommentar när siffrorna för 2020 presenterades.

Det visar sig att framtidsspaningen är på väg att slå in även när det gäller 2021. Bara under tredje kvartalet i år var ökningen 11 procent, trots att många kunder återvänt till de fysiska butikerna när restriktionerna kring pandemin lättades.

Den snabba ökningen inom E-handeln har dock dragit på sig kritik från vissa håll. Tidigare i höstas gick företrädare för tre fackförbund, Handels, Seko och Transportarbetareförbundet ut med ett förslag om att införa en ”lagstadgad avgift”, i princip en fraktskatt på alla transporter inom e-handeln. Det sker med motiveringen att det idag är ”fri frakt” för de som beställer varor på nätet och även ”fri frakt” för de som väljer att returnera en köpt vara. Det är ett system som leder till ”okynnesshoppande”, menar de tre fackförbunden och slår fast att en avgift skulle ”minska överkonsumtionen och onödigt frekventa beställningar och returer samt förebygga osund konkurrens”.

Det är dock argument som både transportnäringen och e-handelsföretagen ställer sig frågande till. Främst för att det är ett försök att uppfostra kunderna som istället direkt går ut över handeln och de svenska transportföretagen.

– Det är en konstig tanke, för att inte säga feltänkt tanke. Det finns ingen inom transportnäringen som kör omkring för skojs skull med tomma fordon. Varje transport är ett svar på ett behov, säger Tina Thorsell, samhällspolitisk chef på Transportföretagen.

Per Ljungberg, vd för branschorganisationen Svensk Digital Handel pekar på att det i grund och botten inte finns ”fri frakt”, transportkostnaden finns med i prissättningen. Att då lägga på ytterligare en kostnad kommer att slå mot de svenska e-handelsföretagens möjligheter att konkurrera och i förlängningen av det riskerar vi jobben, menar han.

– Det bygger på en gammal syn om att handel stannar vid landets gräns. Idag har vi i högst grad internationell konkurrens också inom handeln. Hur ska den avgiften införas på stora internationella e-handelsföretag och hur ska kontrollerna ske? Det finns redan en statlig utredning som konstaterat att det inte går. Vi ska heller inte glömma att under pandemin uppmuntrade regeringen e-handel som ett sätt att minska smittspridningen.

Varken Transportföretagen eller Svensk Digital Handel är emot åtgärder som minskar transportnäringens klimatpåverkan.

– Utvecklingen inom e-handeln går i raketfart, teknikutvecklingen och innovationskraften är enorm. Svensk handel ligger långt fram, internationellt set, i arbetet på att ställa om till hållbara transporter. Vi har påbörjat att tillsammans med både handlare och distributörer utforma en branschstandard för fossilfria leveranser.

– Det är ett arbete som kommer att ge betydligt bättre resultat än att lagstifta och införa kontraproduktiva avgifter, konstaterar Per Ljungberg.