DEN AKUTA ELKRISEN

Morot till grannar kan bana väg för vindkraft

Vindkraftverk i Föra på Öland. Arkivbild.. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Ekonomi (TT)

Rabatt på elräkningen för dem som bor nära skulle kunna vara en väg att minska det lokala motståndet mot ny vind- och solkraft. Men planeringen av nya projekt måste också bli mycket bättre, enligt en ny rapport.

Det är forskaren Stephen Jarvis, verksam vid London School och Economics and Political Science, som tagit fram rapporten för Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS). Han har gått igenom vad motståndet mot utbyggnaden av förnybar energi som vind- och solenergi består i. Och han föreslår vägar att minska motståndet, öka acceptansen och snabba på utbyggnaden.

Energi från sol och vind beskrivs som framtiden men i likhet med andra stora infrastrukturprojekt är de ofta lättare att acceptera om de placeras någon annanstans än i det egna grannskapet.

Ofta avslag

Jarvis skriver att mindre än hälften av de vindkraftsprojekt som planerats i Storbritannien de senaste 30 åren har fått kommunernas välsignelse och tillstånd. I Sverige konstaterade nyligen Energimyndigheten att kommunerna allt oftare lägger in veto mot projekt. År 2018 fick 18 procent av projekten avslag, förra året fick 78 procent avslag.

Ett skäl till lokalt motstånd är oro för att värdet på mark och hus ska gå ner. Jarvis skriver att studier gjorda i USA, Nederländerna, Danmark, Tyskland och Storbritannien visar att projekt verkar sänka värden på fastigheter i närheten. Hans egna beräkningar för Storbritannien visar på en nedgång på 4–5 procent upp till 2 kilometer ifrån ett projekt men att effekten klingar av till noll vid fyra kilometer.

Han understryker att det inte är en generell sanning, lokala förhållanden spelar stor roll. Han noterar också att han sett exempel på att fastighetsvärdena ökar i områden som lyckats stoppa ny vindkraft.

Stephen Jarvis framhåller att planeringen av nya projekt, inklusive var de ska läggas, måste bli bättre. Risken är annars att mycket tid läggs på projekt som inte är möjliga att få till stånd eller som ger lite i form av ny energi, jämfört med den tid och arbete som måste till.

Ersättning hjälper

En möjlig väg är att ge grannar och kommuner morötter i form av pengar. Pengar till kommuner eller lokalsamhället är en modell som redan används. Mycket mer sällsynta är ersättning eller pengar till enskilda som ska leva granne med ett projekt, till exempel avdrag på elräkningen.

Jarvis tycker sig se belägg för att en kombination av pengar till kommuner, direkta ersättningar till enskilda och skatter, vars intäkter hamnar hos kommunen eller området, kan vara vägar att pröva.

Men det finns inga enkla lösningar. Och ibland spelar pengar ingen roll.

Regeringen har just tillsatt en utredning om hur incitamenten för att säga ja till vindkraft kan stärkas. Den ska vara klar i mars 2023.

Lars Larsson/TT