DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

LKAB:s Kirunaansökan avvisas – ”Kafkaliknande” systemhaveri

Gruvbolaget LKAB:s huvudkontor vid gruvan i Kiruna. Bild: Fredrik Sandberg/TT

LKAB:s miljötillståndsansökan för den befintliga verksamheten i Kiruna avvisas nu av Mark- och miljödomstolen, efter en flera år lång process. Ett dråpslag mot bolaget, skriver Metal Supply.

LKAB kritiserar domstolens avslag, och anser att deras avvisande av en så omfattande ansökan går långt över tidigare rättspraxis. Bolaget har arbetat med ärendet sedan 2014 och lagt tre år på att komplettera delar av ansökan som domstolen efterfrågat.

LKAB lyfter att den oförutsägbara processen dessutom lägger fokus på detaljer och formalia istället för miljö- och samhällsnytta, vilket hotar företagens ansträngningar att ställa om verksamheten för klimatet.

– Det här saknar helt proportionalitet och kan inte beskrivas som annat än ännu ett exempel på det systemhaveri som vi nu ser, säger Linda Bjurholt, miljöchef på LKAB, till Metal Supply.

Det avgörande i domstolsbeslutet är en bedömningsfråga om hur inbjudan till samråd med särskild berörda hanterats. Det framförs att vissa aktörer borde bjudits in på ett annat sätt än vad som faktiskt gjorts.

– Domstolen avvisar vår ansökan på en formell grund som kan ifrågasättas både i sak och betydelse efter att vi har jobbat totalt sju år med den och kompletterat otaliga gånger. Nu måste vi börja om, det känns rent Kafkaliknande. Domstolens avgörande gör det tydligt att det inte går att förutse vilka ifrågasättanden som kan uppkomma och när under processen det sker, säger Linda Bjurholt.

MS: LKAB kommer att överklaga beslutet.