KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Liberalerna KU-anmäler Baylan om Cementa

Näringsminister Ibrahim Baylan under en debatt i riksdagen. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Politik (TT)

Liberalerna anmäler näringsminister Ibrahim Baylan (S) till KU. Det sker för att få granskat om hans departement försökt hindra myndigheten SGU från att pressmeddela om en rapport om följderna av ett stopp för Cementa.

"Vad ligger bakom att SGU och i förlängningen även Boverket uppfattade att det ansvariga departementet inte önskade att rapporten skulle offentliggöras? Vilket ansvar har statsrådet Baylan direkt eller indirekt för detta?", skriver Arman Teimouri, ledamot för Liberalerna i näringsutskottet, i sin anmälan.

Teimouri anser inte att näringsministern gav tillräckliga svar när han mötte utskottet på måndagsmorgonen. Det anser inte heller utskottets ordförande Lars Hjälmered (M), men vill avvakta med en eventuell KU-anmälan.

Ibrahim Baylan förnekar att han försökt mörkat SGU-rapporten.

– Jag redogjorde för min förvåning, säger han på en pressträff om hans dragning inför utskottet på morgonen.

Han pekar bland annat på att rapporten så fort den kom in gick att få ut som allmän handling. Det fanns ju dessutom en annan presenterad rapport, från Ramböll, som visade på ungefär samma slutsatser.

– De extraordinära åtgärderna som vi har vidtagit bygger ju på att det finns konsekvenser, säger Baylan.

Vare sig Teimouri eller Hjälmered kan göra någon bedömning av om en bredare publicering av rapporten hade gjort någon skillnad i sakfrågan, om Cementa. Regeringen citerar SGU:s rapport på flera ställen i den lagrådsremiss som gick ut om en lag som ska ge Cementa möjlighet att fortsätta sin brytning av kalk på Gotland åtminstone halva 2022.

Även Centerpartiet har anmält näringsminister Baylan till KU. Riksdagsledamoten Helena Lindahl (C) betonar på sin Facebook-sida att regeringen enligt lag inte får utöva påtryckningar på en myndighet.

”Vi vill gå till botten med regeringen och Näringsdepartementets hantering av rapporten kring Cementa, som myndigheten SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) tagit fram. Den analyserar det domstolsbeslut som avslog bolaget Cementas ansökan om framtida kalkbrytning på Gotland. Rapporten visar på allvarliga konsekvenser för svenskt näringsliv och för svenska jobb, vilket är viktigt för allmänheten att veta.”