HOTEN MOT SKOGSBRUKET

Lena Ek: Snart står skogsföretagare utan försörjning

Bild: Stina Stjernkvist/TT

Skogsstyrelsen skärper kraven på skogsföretagen som måste ta större ansvar för att inte störa eller hota fridlysta arter. Det hotar skogsbruket, menar Lena Ek, ordförande för Södra.

– Om avverkningsanmälningar behandlas enligt Skogsstyrelsens intentioner kan familjeskogsbrukare, som följer gällande hållbarhetskrav, stå helt utan försörjning inom bara några veckor. Det kan i sin tur innebära att sågverk, bioraffinaderier och entreprenörer tvingas stoppa sin verksamhet, säger hon till Industrinyheter.se

Hon menar att kraven förändrar förutsättningar för företagen som är verksamma i skogen. Det kommer att leda till stora merkostnader utan att det gynnar arterna eller biologisk mångfald.

Hon anser vidare att tvärtemot vad Skogsstyrelsen anser är Sveriges tillämpning av artskyddsförordningen förenlig med EU-lagstiftningen.

Industrinyheter.se: Södra: ”Skogsstyrelsen ställer orimliga krav på Sveriges familjeskogsbrukare”