DEN AKUTA ELKRISEN

Ledare: Så fel är Ygemans energinationalism

Bild: Jessica Gow/TT

Energiminister Anders Ygeman (S), menar att det kan finnas anledning att fundera över om Sveriges elnät ska vara uppkopplat mot Europa, där priserna är högre. Men han har fel, skriver Frida Wallnor på DI Ledare.

Frida Wallnor anger flera skäl i sitt ifrågasättande av energiministerns fundering: uppkopplingen är inte frivillig, vår elförsörjning är beroende av sammankopplingen och flaskhalsarna i nätet gör att vi emellanåt behöver importera för att klara elförsörjningen.

”I stället för att anamma den ygemanska energinationalismen bör Sverige vara rädd om sina samarbetspartners”, skriver Frida Wallnor och hänvisar bland annat till prognoser från Svenska Kraftnät som säger att vi i framtiden kommer att bli ännu mer beroende av elimport.

DI Ledare: Kabelnationalism löser ingen energikris