KÄRNKRAFTENS FRAMTID

”Ickebeslutet” uppmärksammas av internationella medier

Bild: Bloomberg, WNN, Erik Simander/TT

Flera internationella medier har uppmärksammat den svenska regeringens beslut om att återigen skjuta upp frågan om slutförvar av kärnkraftsavfallet.

Bloomberg skriver att beslutet kan innebära en nationell elkris och riskera Sveriges utsläppsmål.

– Det här handlar inte om att ta ställning för eller emot kärnkraft, det handlar om att det finns en pålitlig lösning och att vi måste gå vidare med processen, säger Johan Dasht, vd för SKB till Bloomberg.

Företrädare för World Nuclear Association skriver i en debattartikel i WNN att uppdelningen av slutförvar och mellanförvar är ett politiskt spel ovärdigt för en etablerad demokrati som Sverige.

”SKB:s ansökan om slutförvaret måste behandlas i sin helhet, i linje med den demokratiskt fastslagna processen och remissvar från diverse myndigheter, näringslivet och lokala företrädare. Allt annat vore en ytterst mörk dag för Sverige”, skriver Sama Bilbao y Leon, Generaldirektör, World Nuclear Association och John C. H. Lindberg, Public Affairs Manager, World Nuclear Association.

Även WMW menar att Sveriges problem med lagring av kärnavfall kan framkalla en nationell elkris.

Bloomberg: Sweden Risks Blackouts as It Runs Out of Space to Store Nuclear Waste

WNN:Viewpoint: Why is Sweden's government sacrificing its democratic tradition on nuclear waste?

WMW: Sweden’s nuclear waste storage problem may provoke national power crisis