REGELKRÅNGLET

En timmes inspektion – hon fick faktura på det fyrdubbla

Mia Sköld frisör i Göteborg. Bild: Adam Ihse/TT

Svindlande höga fakturor för miljöinspektioner. Landets frisörföretagare fortsätter att ifrågasätta kostnaderna, bland annat genom att överklaga. ”Det känns som att de skövlar oss ekonomiskt”, säger företagaren Mia Sköld till TN.

Miljöinspektioner som kostar tusentals kronor är en följetong för landets frisörföretagare. Och även om syftet, att säkerställa att inga farliga kemikalier används i arbetet, är lätt att sympatisera med, vittnar en rad frisörer om korta inspektioner på plats i salongen som sedan resulterar i fakturor på ett ”obegripligt” antal timmar. Det har Tidningen Näringslivet rapporterat om tidigare och är fortsatt något som upprör företagen.

”Inspektören var här i en timme och sedan fick var och en av oss en faktura på 5,25 timmar”

Mia Sköld i Göteborg är en av de många företagare som hört av sig efter den senaste publiceringen och hennes berättelse från en inspektion tidigare i år är till stora delar densamma och kan sammanfattas i frågan: Hur kan det bli så dyrt?

– Vi är fyra frisörer som samsas i samma salong. Inspektören var här i en timme och sedan fick var och en av oss en faktura på 5,25 timmar x 1 196 kronor. Det blir alltså över 25 000 kronor. Hur är det möjligt, frågar hon sig.

”Hur är det möjligt?”

Enligt specifikationen på fakturan är det framför allt det administrativa arbetet vid sidan av själva besöket som får kostnaderna att rusa iväg. Det handlar om ”handläggning av ärende och objekt, planering och samsyn, förberedelse för inspektion, inspektionsrapport, granskning av kosmetiska produkter på kontoret, administration som diarieföring av foton och miljöuppföljning, upprättande av inspektionsrapport och fakturabeslut, granskning av inkommande synpunkter, mejlväxling.”

– Inspektörerna jobbar med detta dagligen. Hur är det möjligt att de kan behöva så mycket tid för att genomföra en inspektion när det är samma jobb varje gång? De flesta frisörer använder liknade hårprodukter så det borde ju inte behövas någon granskning av dem efter varje gång. Hos oss började dessutom hela inspektionen med att vi skulle fylla i papper med namn, personnummer och liknande. Borde inte det ingå i det där förberedelsearbetet?

Timkostnaden för tillsynen baseras på bestämmelser i Miljöbalken och på en taxa som ”är fastställd av kommunfullmäktige” och har för övrigt höjts till 2 221 kronor sedan besöket hos Mia Sköld. Avgiften i Göteborg ligger något högre än övriga landet enligt en undersökning som SKR gjorde 2019. Då kostade en miljöinspektion 1 197 kronor i Göteborg medan snittet i riket var 984 kronor, 213 kronor lägre.

”Jag skulle också vilja kunna ta ut 1 197 kronor per timme för jobbet men som frisör finns det inte på kartan”

Enligt Miljöförvaltningen i Göteborg ska inspektionerna vara självfinansierande och inte ”drabba skattekollektivet”. Därför ska timtaxan täcka alla kostnader i samband med inspektionen, bland annat löner, lokalkostnader, sociala avgifter, konsultationer med jurister, ärendehantering och liknande.

– Inte konstigt att det drar iväg. Dessutom tar de samma timtaxa för alla olika arbetsmoment. Jag skulle också vilja kunna ta ut 1 197 kronor per timme för jobbet men som frisör finns det inte på kartan, konstaterar Mia Sköld.

Våg av överklaganden

I likhet med många företagarkollegor har hon överklagat summan. Den hamnade då hos rättsavdelningen på Länsstyrelsen i Göteborg som gör en så kallad ”skälighetsbedömning” av avgiften med hjälp av underlag från den genomförda inspektionen. Enligt Länsstyrelsen i Göteborg ligger antalet överprövningar av den typen tämligen konstant men ökade under våren i år när ett 30-tal ärenden kom in. Alla prövas individuellt från fall till fall och någon samlad översikt av utfallen finns inte.

Men Mia Sköld fick igenom sitt klagomål och timdebiteringen minskades med en timme. Ny faktura på 4,25 timmar x 1 196 kronor.

– Jag tycker fortfarande att det är för högt så jag har överklagat vidare till Mark- och miljööverdomstolen. Men de ger troligen inget prövningstillstånd.

”Det känns som att de skövlar oss ekonomiskt, särskilt under pandemin”

Det som kvarstår är alltså att betala 5 087 kronor. Och att utbyta liknande erfarenheter med andra kollegor.

– Många orkar inte ta striden och överklaga, de biter ihop och betalar. Ingen gillar ju egentligen att bråka och dessutom ska jag göra sköta överklagandet på min fritid, med kunder i stolen kan jag ju inte göra det.

– Det känns som att de skövlar oss ekonomiskt, särskilt under pandemin.