DET NYA ARBETSLIVET

Hemmajobb kan ha minskat långa sjukskrivningar

Fackförbundet ST:s ordförande Britta Lejon. Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT

Arbete (TT)

Under pandemiåret 2020 minskade antalet långtidssjukskrivna inom statlig verksamhet med närmare 40 procent. Hemarbetet kan ha varit en bidragande faktor, menar facket.

Sedan 2015 har antalet långtidssjukskrivna inom staten halverats – en minskning med drygt 6 800 personer. Och under 2020 var minskningen extra stor. Antalet långtidssjukskrivna minskade med 36 procent jämfört med 2019, visar statistik från Statens tjänstepensionsverk (SPV), rapporterar tidningen Publikt.

Med långtidssjukskrivning menas perioder i tre månader eller längre.

Även Statskontoret, som också beräknar sjukfrånvaro inom staten (men som räknar långtidsfrånvaro från två månader) såg en minskning av längre sjukskrivningar i fjol.

Ingen enkel förklaring

När det gäller långtidssjukskrivningar i samtliga sektorer, även utanför staten, är minskningen inte lika stor, enligt siffror från Försäkringskassan.

Under fjolåret minskade antalet sjukskrivna i tre månader eller längre med 7 procent jämfört med 2019. Under perioden 2015–2020 ser man en minskning på 16 procent.

Än finns det ingen enkel förklaring till den stora minskningen inom just statlig verksamhet – men det kan ha varit en pandemieffekt.

Enligt Helén Högberg, statistiker på SPV, finns ingen konkret förändring som i lagstiftning eller i bedömning kan ha bidragit till den stora minskningen.

– Före 2020 började antalet långtidssjukskrivna minska, men under 2020 såg vi en ganska stor förändring. Det enda som har varit exceptionellt är pandemin.

Många akademiker

Drygt tre fjärdedelar av de statligt anställda har en eftergymnasial utbildning.

Att en stor andel inom statlig verksamhet är akademiker har inneburit att många har kunnat arbeta hemma under pandemin, säger Britta Lejon, förbundsordförande för ST, det största fackförbundet inom staten.

En uppskattad förändring i och med en ökad flexibilitet som kan bidra till att man lättare kan få ihop livspusslet, enligt Lejon.

– Under pandemin har vi sett en stor förbättring i minskad stress för statligt anställda. Den sektorn har kunnat arbeta mest hemifrån, för det finns flest av den typen av jobb – fler än i privat sektor, säger hon.

Behöver analyseras djupare

Alla typer av sjukfrånvaro inom statlig verksamhet har minskat under pandemin, även den kortare har minskat drastiskt.

Samtidigt började antalet långtidssjukskrivningar inom staten minska redan före 2020, så de nedåtgående talen kan inte endast antas vara pandemirelaterade. Man kan behöva analysera statistiken djupare innan man drar några slutsatser, menar Lejon.

– Det kan finnas andra faktorer som kan ha att göra med demografisk utveckling bland de som jobbar inom staten: vilka åldersgrupper som har varit anställda, hur pensionsavgångar har sett ut och hur stort deltidsarbetet har varit.

– Men det har skett stora förändringar under pandemin – medlemmarna har uppskattat hemmajobb, säger Lejon.

Beata Wallsten/TT

Fakta

Siffror från december respektive år:

2015: 12 432

2016: 12 390

2017: 11 628

2018: 10 525

2019: 8748

2020: 5577

Källa: Statens tjänstepensionsverk