FRIHANDELNS FRAMTID

WTO i sanningens minut – världens ledare tog sig samman

Resultaten från WTO:s ministerkonferens har stor symbolisk vikt för framtiden, konstaterar Ingrid Serup, handelsexpert på Svenskt Näringsliv.

Till sist blev den äntligen av, WTO:s ministerkonferens. Enligt planen skulle den gått av stapeln för två år sedan, men pandemin tvingade den att skjutas upp flera gånger. Och även om Ingrid Serup handelspolitisk expert på Svenskt Näringsliv hade hoppats på lite mer, är hon överlag positiv och konstaterar att det multilaterala handelssystemet visar livstecken.

– Med en pandemi som fortsatt drabbar många länder och med framtida utmaningar kopplade till exempelvis klimatomställningen behövs globala lösningar mer än någonsin, säger Ingrid Serup.

Hon fortsätter:

– WTO har dock länge fått utstå kritik för att vara för ineffektivt så därför är resultaten från MC12 i sin helhet av stor symbolisk vikt för framtiden. Att länderna kom överens i många långdragna förhandlingar visar att gemensamma handelsregler behövs och att WTO i allra högsta grad fortsatt är aktuellt.

Bland annat kom deltagarna överens om inte införa tullar på elektroniska överföringar.

– För näringslivet är det extra viktigt att e-handelsmoratoriet förlängdes fram till och med nästa ministerkonferens. Att för första gången sedan organisationen bildades ge medlemsländerna rätten att införa tullar mot varandra, i detta fall på elektroniska överföringar, hade varit ett historiskt bakslag för WTO, säger Ingrid Serup.

Hon välkomnar också att man lyckades komma överens om en text för framtida reform av organisationen.

– Det är absolut nödvändigt och något som bör vara prioriterat fram till nästa ministerkonferens. Från vårt håll ser vi bland annat ett behov av att stärka dialogen mellan WTO och näringslivet inom ramen för den reformeringen, något vi arbetar mycket med, säger hon.