DEN SVENSKA EXPORTEN

Handeln exporterar för över 1 000 miljarder

Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Handeln exporterar för drygt 1 000 miljarder kronor och skapar 73 600 jobb i Sverige, framgår av Handelsrådets nya rapport.

I många delar av världen är Ikea och H&M en stor del av Sverigebilden. Även om företagen tillsammans står för huvuddelen av butiksförsäljningen utomlands finns ett 50-tal svenska butikskedjor etablerade utanför Sveriges gränser. Tillsammans omsätter dessa 572 miljarder kronor.

Därtill kommer butikskedjornas e-handelsförsäljning i utlandet som uppgår till 81 miljarder och renodlade svenska e-handlare som säljer för 16 miljarder till utländska kunder. En siffra som väntas öka.

– E-handeln skapar enorma exportmöjligheter för svenska handelsföretag och barriären att testa en ny marknad är låg. Det finns en stor potential för fler svenska e-handlare att sikta utanför Sveriges gränser, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel, i ett uttalande.

Rapporten ”Handel på export” visar att många handlare upplever att höga fraktkostnader, tullar och snåriga produktregler är de största exporthindren.

Pressmeddelande: Svenska handelsföretag exporterar för drygt 1 000 miljarder kronor