REGELKRÅNGLET

Han vill stoppa myndighetens nya avgifter – ”Dold skatt på företagare”

Bild: Privat

När Robert Wedmo fick en faktura från Naturvårdsverket, trots att myndigheten inte hade gjort ett tillsynsbesök, förstod han ingenting. Han är inte ensam om att känna så. ”Tillsyn ska vara transparent och det ska vara klart för den som betalar vad den betalar för”, säger han till TN.

Agronomen Robert Wedmo driver sedan nio år tillbaka Mark- och miljörådgivning AB, där han bland annat att hjälper företag med miljöfrågor och tillståndsprocesser. Företagandet innebär återkommande kontakt med kommuner, länsstyrelser och myndigheter. Vid sidan av Mark- och miljörådgivning driver han även bryggeriet Perfectly Squared Brewing utanför Lund.

Och det var till bryggeriet det en dag dök upp en oväntad faktura.

– En mikrobryggare skrev på Facebook att han hade fått en faktura från Naturvårdsverket på 500 kronor och undrade vad sjutton det var. En kort tid senare berättade andra om samma faktura och till sist fick även vi den, berättar Robert Wedmo.

Ingen fysisk tillsyn

Fakturan visade sig vara en tillsynsavgift. Från och med årsskiftet ska förpackningsproducenter betala en årlig avgift till Naturvårdsverket. I sitt ordinarie jobb som miljökonsult är det vanligt att Robert Wedmos kunder betalar den typen av avgifter.

– Men då får man ofta betala per timme och det är någon som kommer fysiskt dit för att se att om verksamheten bedrivs korrekt. Det är samma sak med vårt bryggeri när Lunds kommun kontrollerar att vi lever upp till lagkraven och det har vi såklart inga problem med.

”Jag anser att är en dold skatt eller en dold avgift”

Eftersom ingen fysisk kontroll hade skett kontaktade Robert Wedmo Naturvårdsverket för att reda ut vad tillsynen innebar.

– Eftersom vi har glasflaskor för ölet är vi medlemmar i Förpackning och tidningsinsamlingen, FTI. Naturvårdsverket svarade att tillsynen innebär att FTI skickar in sitt medlemsregister till myndigheten och sen tittar de på registret och skickar ut fakturor.

Han fortsätter:

– Jag anser att det är en dold skatt eller en dold avgift. Det är lustigt att föreningen som vi betalar pengar till, skickar in sitt medlemsregister till en myndighet som i sin tur skickar ut en faktura med oklar miljönytta.

Myndigheten: avgiften täcker flera områden

Maria Elander, enhetschef Återvinningsenheten på Naturvårdsverket, menar att avgiften innefattar flera delar.

”Avgiften ska täcka bland annat att tillhandahålla och administrera registret över producenter av förpackningar samt att se till så att bestämmelserna om producentansvar följs. Regeringen har beslutat om avgiften genom paragrafen 8 i Kap. 7 förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken”, skriver hon i ett mejl till TN.

På Naturvårdsverkets hemsida skriver myndigheten att avgifterna täcker direkta och indirekta kostnader för både tillståndsprövning och tillsyn.

”Den operativa tillsynen omfattar fler saker än bara besök, till exempel hantering av miljörapporter, telefonförfrågningar och handläggning. Dessutom tillkommer indirekta kostnader som myndigheten har: lokaler, utrustning och administrativa kostnader. Avgiften behöver inte heller motsvara myndighetens arbetsinsats under just detta år eftersom man ofta arbetar kampanjvis”, lyder texten.

”Tillsyn ska vara transparent”

Robert Wedmo ifrågasätter myndighetens öppenhet.

– Tillsyn ska vara transparent och det ska vara klart för den som betalar vad den betalar för. 500 kronor kan låta som en låg summa, men om man räknar ihop alla livsmedelsföretag som betalar avgiften blir det en stor summa som gissningsvis kan sponsra en heltidstjänst på myndigheten, säger han.