DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Färre konkurser under förra året

Bild: Mostphotos

5 789 företag gick i konkurs förra året. Det är en minskning med 11,9 procent från 2020, visar Dun & Bradstreets statistik.

För den hårt drabbade restaurangbranschen har konkurserna minskat med hela 25,6 procent jämfört med 2020. Det är besöksnäringen som har haft de största omsättningsförlusterna genom pandemin.

– Många av dessa har ändå klarat sig tack vare de stödpaketet som regeringen har delat ut. Men många har också minskat sina kostnader, till exempel genom att reducera personalantalet, säger Henrik Hargeus från Dun & Bradstreet i en kommentar.

Han tror att stödpaketen kommer finnas kvar ett tag till, men när de trappas ned finns det en risk att det kommer en ökning av konkurser.

Konkursnedgång under 2021