DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Färre konkurser och ökat nyföretagande

Förre företag går i konkurs samtidigt som fler bolag startar, visar ny statisk från UC. ”Stödpaketen har fått rejäl effekt och Sveriges ekonomi är på väg mot återhämtning”, säger Richard Damberg, ekonom på UC, i ett pressmeddelande.

Statistiken för augusti visar att konkurserna i Sverige har minskat med 8 procent, jämfört med samma månad i fjol.

– Även inom branscher där konkurserna ökat så startas det fler nya företag än för ett år sedan. Totalt sett visar Konjunkturinstitutets mätningar att alla sektorer de mäter ligger på ett starkare läge än normalt. Sammantaget bäddar den här utvecklingen för färre konkurser och högre intjäning hos småföretagen framöver, säger Richard Damberg i pressmeddelandet.

UC: Färre företag går i konkurs och nyföretagandet ökar kraftigt