OSUND KONKURRENS

EU stoppar stödåtgärd till statligt tågbolag

Bild: Johan Nilsson/TT

Konkurshotade statliga godstransportföretaget Green Cargo nekas kapitaltillskott efter EU-beslut. "Ska man göra några regleringar på marknaden så ska de vara konkurrensneutrala", säger Claes Scheibe, vd i privatägda Hector Rail.

Mot bakgrund av de stora förluster som tyngde Green Cargo föreslog regeringen att bolaget skulle få ett aktieägartillskott på 1,4 miljarder kronor under hösten 2020. Riksdagen sa ja till förslaget.

Det fick Claes Scheibe, vd i Hector Rail, Skandinaviens största privatägda tågoperatör för godstransporter, att agera. En sådan åtgärd skulle snedvrida konkurrensen, menade han. Han vände sig till EU-kommissionen för att undersöka saken och efter korrespondens mellan EU och regeringen fick han rätt i frågan.

– Av utfallet förstår jag att EU tagit till sig av kritiken vi framförde. Vi ser positivt på det, säger han.

Samtidigt har resultatet för Green Cargo förbättrats och en miljökompensation, som redan rullar på, ger bolaget 230 miljoner kronor i kassan varje år. Det innebär att det akuta konkurshotet har undanröjts även utan kapitaltillskott.

Dagens Nyheter: EU sätter stopp för statligt stöd till svenskt tågbolag