REGELKRÅNGLET

Elnätsprojekt ska ge bättre fart i tillståndsprocesser

Fem elnätsprojekt ska specialstuderas för att ge ett effektivare samarbete mellan myndigheter, allt för att skynda på tillståndsprocesser.

I september fick Energimarknadsinspektionen, Lantmäteriet och länsstyrelserna i uppdrag av regeringen att utveckla nya arbetssätt för att bättre koordinera hanteringen av de tillstånd som krävs för att bygga ut det svenska elnätet. Nu har de nätutvecklingsprojekt som ska hanteras inom ramen för regeringsuppdraget valts ut.

Ett av dessa är E.ON:s regionala kraftledning i småländska Uppvidinge, som är en del av att ansluta södra Sveriges största vindkraftssatsning till elnätet.

– Vi är glada över möjligheten att bidra med våra erfarenheter. Regeringens uppdrag och pilotprojektet är av mycket stor betydelse. Kortare ledtider är fullständigt nödvändigt för att klara framtidens energibehov och att ställa om till ett grönt energisystem i Sverige, säger Martin Höhler, vd E.ON Energidistribution, i ett pressmeddelande.

Samhällsviktiga elnätsprojekt ska få bättre fart i tillståndsgivningen

Nätutvecklingsprojekt som ska ingå i uppdraget att korta ledtiderna för elnätsutbyggnad har valts ut