DEN SVENSKA INDUSTRIN

Debattör: Vi behöver riktiga samtal om industrin

Samtalet om industrin behöver bli bättre. Det menar Kirsten Åkerman i en kolumn på Svenska Dagbladets ledarsida.

”Frågan borde inte vara hur vi ska sluta göra någonting vi är beroende av och har investerat i under århundraden utan hur vi gör det bättre, säkrare och till fromma för natur och människor.” Kirsten Åkerman skriver på Svenska Dagbladets ledarsida om den pågående Cementa-konflikten.

Åkerman menar att oaktat vilken ståndpunkt man har i frågor som rör olika industrier, så måste samtalet bli mer konstruktivt än vad det är idag. De flesta näringar i Sverige tas idag för givna, anser hon och pekar på den trygghet som följer med industrierna som finns i Sverige.

”Vi bygger, det är vår natur. Ännu en tid gör vi det i cement. Tar vi mer eller mindre ansvar för fler eller färre sidor av frågan genom att driva bort industrin härifrån? Värdet av vatten kan inte överskattas, värdet av en konstruktiv debatt står också högt i kurs. Diskutera gärna på trappor runt om i landet.”