DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Debatt: Höjda gränserna för revisionsplikt välkommen åtgärd för företag

En höjning av gränserna för när ett aktiebolag måste anlita en revisor vore en välkommen förenklingsåtgärd som skulle förbättra konkurrensvillkoren för svenska företag. Det skriver flera näringslivsföreträdare.

En ny utredning som nyligen skickats på remiss föreslår bland annat att en höjning av gränserna för när ett aktiebolag måste anlita en revisor utreds vidare. Det vore en välkommen förenklingsåtgärd, skriver Sofia Bildstein-Hagberg, Svenskt Näringsliv, Helena Fond, Företagarna, samt Erik Sjölander, Småföretagarnas Riksförbund, i Realtid.

”Det förslag om att verka för att införa revisionsplikt för alla aktiebolag oavsett storlek, som ska behandlas på Moderaternas partistämma nu i veckan, är därför både förvånande och oroväckande. Särskilt som Moderaterna i andra sammanhang via olika motioner visat sig angelägna om regelförenkling och minskad byråkrati”, skriver de.

Realtid: ”Höjda gränserna för revisionsplikt en välkommen förenklingsåtgärd för svenska företag”