REGELKRÅNGLET

Debatt: Det behövs fler gruvor i Natura 2000-områden

Möjligheten till klimatomställning vilar i hög utsträckning på större tillgång till metaller och mineral för användning i fossilfri teknik. Det skriver två företrädare för Boliden på Expressen Debatt.

De två debattörerna konstaterar att de största tillgångarna på metaller och mineral finns i Norrbotten och Västerbotten, där också de störst utpekade Natura 2000-områdena finns.

”Nuvarande praxis innebär att en Natura 2000-prövning måste ske redan innan en bearbetningskoncession meddelas. Detta krav är mycket svårt att tillgodose. Prövningar genomförs byggt på en stor mängd antaganden om den framtida verksamheten”, skriver Stefan Romedahl och Åsa Jackson från Boliden.

De menar att det måste bli enklare att bryta mineraler i Natura 2000-områden och välkomnar regeringsbeskedet att utreda prövning av Natura 2000-områden vid ansökan av bearbetningsprocess.

Den svenska tillståndsprocessen måste förenklas, anser debattörerna.

”Med fler svenska gruvor skapar vi en tryggare och mer hållbar samhällsutveckling”, skriver debattörerna.

Debatt: Det behövs fler gruvor i Natura 2000-områden