CYBERATTACKERNA

Dåligt utbildad personal hotar säkerheten vid hemarbete

Bild: Gorm Kallestad

Knappt hälften av de anställda tycker att de har fått tillräckligt god utbildning i hur man arbetar säkert hemifrån, visar en undersökning från Trend Micro.

Undersökningen visar också att 37 procent inte har fått någon utbildning alls.

– Problemet är att säkerheten ofta förbisetts i ivern att gå över till digitala samarbetsverktyg och många företag har brustit i att ge anställda den utbildning och de begränsningar som är väldigt viktiga för att bibehålla god cyberhygien, säger Jean Diarbakerli, säkerhetsrådgivare på Trend Micro Sverige, i en kommentar.

Trend Micro: Pandemin har drivit på svenska företags digitaliseringsresa i en hittills oöverträffad hastighet