DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

”Vi kan sitta i Stadshuset och gissa vad företagen tycker, men vi kommer inte gissa rätt”

Niklas Borg (M), kommunalråd och förste vice ordförande kommunstyrelsen i Linköping och Mikael Oskarsson, driver ICA Supermarket Storgatan i Linköping

Stora kommuner får genomgående dåliga betyg när det gäller att ha dialog med näringslivet. Något som Niklas Borg (M), kommunalråd och förste vice ordförande i kommunstyrelsen i Linköping, vill ändra på. ”Det är helt avgörande för oss som beslutsfattare att ha en nära dialog med näringslivet”, säger han.

En gemensam nämnare för landets stora kommuner är en vikande siffra i Svenskt Näringslivs företagarenkät. Mellan 2002-2015 fick generellt de större kommunerna ett bättre sammanfattande omdöme än de mindre. Sedan 2015 är trenden motsatt: Små kommunerna tenderar att få bättre och bättre betyg, samtidigt som de större står still eller backar.

Var brister det för de större kommunerna? Allt som oftast i dialogen, och Linköping är inget undantag. Betyget för hur företagarnas dialog med beslutsfattarna har gått från 3,4 år 2013 till 2,6 i årets undersökning, å en sexgradig skala. När det gäller informationen från kommunen till företagen är siffran snarlik; från 3,3 till 2,7.

”I stället för att hitta ursäkter till varför det inte går att prestera bra i den här undersökningen så fokuserar vi på vår förbättringsresa”

Det här är en trend som kommunalrådet Niklas Borg vill råda bot på. Han är ansvarig för näringslivsfrågor i Linköping, och har pekat ut just dialogen och informationsutbytet med det lokala näringslivet som två av fokusområdena för mandatperioden.

– Det är självklart att det är svårt för oss att ha nära dialog med företagen i samma utsträckning som våra små grannkommuner. Men i stället för att hitta ursäkter till varför det inte går att prestera bra i den här undersökningen så fokuserar vi på vår förbättringsresa, säger han.

– Det är helt avgörande för oss som beslutsfattare att ha en nära dialog med näringslivet för att skapa förståelse för hur deras behov ser ut och vad de tycker funkar bra och vad vi behöver jobba med i Linköping. Om vi inte har en nära dialog med näringslivet så kan ju vi sitta i stadshuset och gissa på vad de tycker, men vi kommer ju troligtvis inte gissa rätt.

Branschdialoger en nyckel

Hur ska det gå till rent konkret? Niklas Borg lyfter branschdialoger som en viktig pusselbit, eftersom det är omöjligt att kunna träffa alla kommunens företag genom enskilda besök.

– Något vi har börjat med i år är att ha branschdialoger för att fånga upp frågor som är viktiga för en specifik bransch. De vi har hunnit ha har vi en väldigt bra erfarenhet av, för det är tydligt att företagen känner att hela innehållet i en sådan dialog blir relevant för just deras verksamhet.

En som har deltagit på en av branschdialogerna är Mikael Oskarsson, som drivit en ICA-butik i Linköping i fem år. Han tycker att initiativet är bra, och att det finns en poäng med att tillsammans med andra från dagligvaruhandeln uttrycka sina behov för kommunpolitiken.

– Man slås av likheterna i problembeskrivningen från andra inom handeln. Jag tycker att det är bra att politikerna lyssnar, och jag upplevde de som nyfikna. Vi i dagligvaruhandeln är ju väldigt viktiga för områden när det gäller till exempel trygghet, så det är viktigt att lyssna på oss, säger han till TN.

Mikael Oskarsson menar att det är viktigt att göra sin höst hörd och vara engagerad i lokala frågor.

– När man själv är engagerad är det lättare att vara delaktig. Jag tror det är nyttigt för kommunpolitiker att höra om vardagliga bekymmer. Det behöver höra det varje dag, både från företagare och vanliga medborgare, säger han.

Kommunen vill minimera påverkan vid byggnationer

Ett annat område som kommunen fokuserar på är att minimera påverkan på lokala näringsidkare, och Linköpingsbor generellt, vid ombyggnationer i staden.

– Nu när vi måste gräva upp den här gatan för att byta fjärrvärmeledningar, vilken annan väg ska linköpingsborna ta för att kunna röra sig i stan och komma fram när man brukar åka den här vägen? Var kan man parkera i stället när en parkeringsplats byggs om? exemplifierar Niklas Borg.

– Vi ska hitta praktiska lösningar på faktiska problem i dialog med de företag som påverkas.

Han själv har i princip bara bra erfarenheter av dialog med företag, och rekommenderar samtliga kommunpolitiker att öka sin mängd företagsbesök.

– Alltså, jag upplever att i 99 % av fallen tycker man att det är otroligt positivt att kommunledningen engagerar sig i näringslivet och vill prata med företagen. Jag tror att det har hänt mig en gång på 5,5 år som heltidspolitiker att ett företag har sagt: ”Nej, vi har inte tid med dig”, utan man blir alltid mottagen med öppna armar. Det handlar ju både om att många är stolta över sina företag och vill visa upp sin verksamhet, och tycker att det är ett bra tillfälle att få möjlighet att ge sin input till hur man kan göra Linköping till en ännu bättre stad, avslutar han.