AI

Rapport: AI positivt för företagens produktivitet

Genrebild. Bild: Pressbild

De anställdas utbildnings- och lönenivåer samt antalet anställda är viktiga faktorer för företags AI-användning. En ny rapport från Tillväxtanalys visar också att det förknippas med högre produktivitet.

Användningen av AI bland svenska företag koncentreras också till Stockholmsregionen, och till företag inom informations- och kommunikationsteknologin, visar undersökningen. Antalet anställda och deras löne- och utbildningsnivå spelar också in.

– Vi ser att ett stort antal anställda samt en hög utbildnings- och lönenivå bland de anställda karaktäriserar de företag som använder AI i sin verksamhet, säger Anton Gidehag, analytiker på Tillväxtanalys i ett pressmeddelande.

Enigt rapporten finns också ett samband mellan AI-användning och företagets produktivitet.

– Sammantaget tyder våra resultat på att användandet av AI kan bidra till att öka företagens produktivitet, säger Anton Gidehag.

Tillväxtanalys: AI kan bidra till att öka företagens produktivitet