DET SVENSKA SKATTETRYCKET

Regeringen skrotar utredning om kritiserad skatt

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Regeringen har i tysthet lagt ned utredningen om den utskällda så kallade exitskatten, skriver Dagens Industri.

Skatten var tänkt att fungera som en effektiv kapitalbeskattning av personer som flyttar från Sverige. Den har däremot pekats ut som ett hot mot svenskt näringsliv och entreprenörskap.

Risken är att incitamenten för entreprenörer och andra värdefulla nyckelpersoner att bedriva verksamhet i Sverige minskar, menar Johan Sander, individbeskattningsexpert på revisionsjätten KPMG.

– Exitbeskattning är skadlig och skulle innebära stora problem för svenskt näringsliv om den infördes. Detta är inte primärt en fråga för näringslivet eller förmögna personer, det är en viktig fråga för Sverige att duktiga entreprenörer ska vilja starta och utveckla företag här som i sin tur skapar jobb och genererar skatteintäkter och välstånd, säger han till Dagens Industri.

Utredningen skulle också se över en eventuell förändring av den så kallade 10-årsregeln där beskattningsrätten på kapitalvinster sträcker sig 10 år efter utflyttning. Denna regel beräknas dock fungera dåligt eftersom den krockar med dubbelbeskattningsavtal som Sverige har med andra länder och inte erkänns av vissa utländska skattemyndigheter.

Den förra rödgröna regeringen tillsatte utredningen men den nya regeringen har alltså från den 22 december nu valt att skrota den.

Dagens Industri: Regeringen skrotar utredning om kritiserad skatt – i tysthet