Lär av de bästa kommunerna

Rapporten från Svenskt Näringsliv bedömer att kommunerna kan förbättra sin effektivitet i kärnverksamheterna. Bild: Doug Olson/Jonas Ekströmer/TT

Svenskt Näringsliv har uppdaterat rapporten "Mer värde för pengarna i kommunerna”. Bland annat redovisas nya siffror för grundskola och äldreomsorg för de främsta kommunerna.

Ett hårt ekonomiskt tryck tynger många kommuner. Botemedlet är effektiviseringar i form av ökad produktivitet. Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv från förra året, så är besparingspotentialen 40 miljarder kronor inom den kommunala välfärden.

Rapporten förordar bland annat att kommunpolitiker sneglar på de bästa, hittar inspiration och följer i deras spår för att höja kvalitén på verksamheten och spara pengar.

De effektiva kommunerna har inte sällan tydliga målsättningar, fungerade ansvarsfördelning, samtidigt som de håller i skattepengarna, satsar på digitala lösningar, är bra på upphandling och värnar konkurrens.

Vi årsskiftet kom en uppdaterad version av studien med siffror för 2019–2020. Bland annat redovisas nya siffror för grundskola respektive äldreomsorg för de främsta kommunerna.

Svenskt Näringsliv: Mer värde för pengarna i kommunerna