ELKRISEN

Larmet: Elkrisen stoppar svenska industrinavet – ”Projekt flyttas flera år”

Elen räcker inte till alla. Grannkommunerna Jönköping och Vaggeryd tvingas slåss om tillgänglig effekt vid nya industriområdet Stigamo. Bild: Mostphotos, Adam Ihse/TT

Elkrisen slår nu mot ett av Sveriges största industri- och logistiknav. Etableringar stoppas, befintliga företag får strömmen bortkopplad och projekt läggs på is. ”Vi kommer att behöva flytta fram projekt flera år”, säger byggföretagaren Dennis Larsson till TN.

Byggbranschen har det tufft med dagens elkris. Utanför Jönköping har ett av Sveriges största industriområden och logistikcentra, Torsvik, vuxit fram under många år och växer ännu så det knakar. Ett nytt område i anslutning till detta, Stigamo, gränsar mellan Jönköping och Vaggeryd kommun och samlar flera av storföretagens lager. IKEA, Elgiganten och Husqvarna är några av jättarna som huserar i området. Men för stunden knakar det mer än det växer då flera nya och pågående projekt behöver kopplas bort för att strömmen ska räcka till andra i samma område.

Jacob Sibbesson är företagsrådgivare på Byggföretagen i Jönköping och får ta del av hur företagen drabbas på olika sätt av elkrisen lokalt.

– Företag får lägga projekt på is tills strömförsörjningen är löst.

Skapats köer för att få el

Han beskriver att en del av jätteprojekten på plats slukar så mycket el att de andra som bygger där får vänta på sin tur.

– Det är inte bara byggarna som drabbas, även lager-, produktion- och installationsföretag påverkas av detta.

Han är kritisk till att man inte har tagit hänsyn till elbehoven som finns för företagen.

– Det är inget mindre än en stor infrastrukturmiss i etableringen av det nya industriområdet.

Jacob Sibbesson, företagsrådgivare Byggföretagen Jönköping.

Byggföretaget YLAB är verksamma i området men har själva inte fått lägga några projekt på is – än. Deras slutkunder är dock drabbade och på sikt får det förstås konsekvenser för framtida uppdrag även för dem själva.

– Vi får idag inte någon fast ström i våra byggprojekt när det är dags att lämna över till slutkunden, det vill säga byggherren. Det blir därför ett osäkerhetsmoment i slutfasen av våra projekt, säger Dennis Larsson, vd på YLAB.

”Vi kommer att behöva flytta fram projekt flera år på grund av att det inte finns ström.”

Han menar att det påverkar hur de planerar framåt också:

– Vi kommer att behöva flytta fram projekt flera år på grund av att det inte finns ström i området.

Kan tvingas acceptera strömavbrott

Dennis Larsson är bekymrad över situationen och säger att informationen kring hur prioriteringar av vilka som får och inte får el inte kommuniceras från energibolaget. Han menar att läget är så pass akut att man nu måste våga tänka lite utanför boxen.

”Bättre med tillfälliga avbrott än ingen ström alls.”

YLAB skulle gärna se att man öppnade upp för så kallade villkorade anslutningar. Det skulle i så fall innebära att strömmen släpps på till fler men att energibolaget inte garanterar fullt flöde vilket gör att man som användare får acceptera tillfälliga avbrott.

– Det skulle vara mycket bättre med tillfälliga avbrott än ingen ström alls, säger Dennis Larsson.

Huvudbry för två kommuner

Det är det kommunala energibolaget Jönköping Energi som ansvarar för elförsörjningen i området. Men det nya industriområdet Stigamo gränsar även mot Vaggeryd och då blir energifrågan ytterst även den kommunens huvudbry.

Inger Niss, vice vd och ansvarsområdeschef för el- och stadsnät på Jönköping Energi, säger att det är kapacitetsbrist i näten i området som gör att det är svårt att få ut ström till företag i det aktuella området.

– Vi måste bygga mer nät och nya stationer i området. Det har vuxit väldigt fort.

Elkön växer

Energibolaget jobbar utifrån en kölista som växer i takt med att fler etablerar sig i området.

Inger Niss menar dock att man redan i dag ser över om det finns utrymme för mer av villkorade avtal.

– För flera av de som idag saknar fast ström kommer det att dröja till 2024/2025, då den nya stationen ska vara på plats, säger Inger Niss.

Det finns också planer om ytterligare en permanent station i området år 2025.

Inger Niss, vice vd Jönköping Energi. Bild: Foto Anna Hållams

Hon beskriver problematiken som nu uppstår med att ett högre behov av effekt uppstått på grund av att fler elintensiva företag väljer att etablera sig i området, men också att det sker en elektrifiering av hela transportsektorn.

– Tidigare handlade det mest om el ut till lager och lastningsdepåer men nu är det mycket mer både elintensiv industri, elbilsladdning och lastbilsladdning. Det är mycket högre effekter och det tar fort slut i de kablar som finns.

Grannkommuner konkurrerar om etableringar

Sven Rydell, näringslivschef i Jönköpings kommun, märker inte av att det finns några problem med elkapacitet för just Jönköpingsdelen av logistik-och industriområdet.

– Vi har inte haft sådana projekt. Men i Vaggeryd har man sålt tomter i blixtrande hastighet och där behöver hela infrastrukturen byggas ut.

– Deras expansion är enormt stor. Medan vi i Jönköping har mycket mindre yta kvar att exploatera, beskriver han.

Vaggeryd håller på att ta fram ett helt nytt industriområde från scratch. Allt i kommunen behöver därför förstärkas.

Johan Thorsell, näringslivschefskollegan i Vaggeryd, menar att det inte är så konstigt att infrastrukturen och elen inte hänger med helt i svängarna givet expansionen som sker.

– Vaggeryd har vuxit rejält och vi har stora logistiketableringar på flera områden i vår kommun.

– För Stigamos del är det främst att transformera ned elen i området som är en utmaning och det beror på att det saknas en fördelningsstation, men den är på väg.

”De borde ha agerat tidigare.”

Johan Thorsell menar dock att man från Jönköpings Energi, som är nätkoncessionsägare, har underskattat tidsperspektivet. Området antogs i detaljplan redan 2011.

– De borde ha agerat tidigare, men det är först de senaste 1-2 åren som man börjat agera.

Förs dialog, men inte om allt

Jönköpings och Vaggeryds kommun konkurrerar om etableringarna i området men gränsar och delar alltså även delvis på ett av de nya industriområdena som växer fram. På frågan om kommunikationen mellan grannkommunerna kunde ha varit annorlunda för att hjälpa helheten framåt, är svaren undvikande.

”Man slåss helt enkelt om tillgången på effekt och möjligt effektuttag.”

Enligt Jönköpings och Vaggeryds kommun är kommunikationen god med alla parter. Det hålls dialogmöten mellan kommunerna kring områdets utveckling och infrastruktur inom samarbetet ”Logpoint South Sweden”, men det förs inte någon direkt dialog mellan kommunerna avseende individuella etableringar och markförsäljningar.

Johan Thorsell, näringslivschef Vaggeryds kommun. Bild: Pressbild

Johan Thorsell från Vaggeryds kommun pekar på att det är en sårbar situation med det växande området och om det kommer in ett företag som vill etablera till exempel en laddinfrastruktur för lastbilar så kan allt stjälpas genom att hela strömförsörjningssituationen förändras.

– Man slåss helt enkelt om tillgången på effekt och möjligt effektuttag. Etableringar konkurrerar helt enkelt med varandra om strömtillgången.

Johan Thorsell pekar även på att sammantaget så är industri- och logistikcenter i Jönköping-Vaggeryd både Sveriges största och äldsta industriområde med en enorm expansionskraft.

Med båda kommunerna inräknade handlar det om tusentals jobb.

– Att inte ha tillgång till el för drift förrän 2024-2025 gör att flera projekt nu står still och det påverkar på vår sida om gränsen och berör 500-1 000 arbetstillfällen de närmaste två åren, säger Johan Thorsell.