DEN SVENSKA EXPORTEN

Allt sämre för svensk exportindustri

Små och medelstora svenska företag märker nu av det allt bistrare ekonomiska klimatet. Arkivbild. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Ekonomi (TT)

De ekonomiska osäkerheterna inom världsekonomin avspeglas nu på svenska företags exportmöjligheter.

Statistik från Exportkreditnämnden visar att antalet så kallade garantiansökningar från små och medelstora företag sjunkit kraftigt och inte legat så lågt sedan 2010.

"Det finns anledning till oro. I början av pandemin såg vi också en hastig inbromsning men små och medelstora företag kom snabbt på fötterna igen. Nu är läget annorlunda och det är svårare att få finansiering – inte minst för nystartade företag", säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef för små och medelstora företag i ett pressmeddelande.

En exportkreditgaranti innebär rent praktiskt att svenska exportföretag vid utebliven export ändå kan få betalt genom svenska staten. Under perioden mars–maj i år låg antalet ansökningar på 50 stycken att jämföra med 80 samma period föregående år.

"Men hög inflation, uppskjutna skatter som ska betalas samtidigt som många tvingas bygga lager för att säkra leveranser är ingen lätt kombination. Likviditeten tar stryk och vi ser att många avvaktar nyinvesteringar", säger Carl-Johan Karlsson.