DEN SVENSKA EXPORTEN

Exportföretagen ställer sällan hållbarhetskrav på kunderna

Maria Simonson, hållbarhetschef på Svensk Exportkredit.

Bara fyra av tio svenska exportföretag ställer rutinmässigt hållbarhetskrav på sina kunder, visar en ny undersökning.

Åtta av tio av Sveriges största exportföretag ställer rutinmässigt hållbarhetskrav på sina leverantörer, visar Hållbarhetsbarometern från Svensk Exportkredit. Men betydligt färre, bara fyra av tio, ställer motsvarande krav på kunderna. Fler företag behöver börja arbeta med hållbarhetsrisker i hela värdekedjan, menar Svensk Exportkredit.

– Exporten står för nästan halva Sveriges BNP och exportföretagen ställer oftare hållbarhetskrav på den egna verksamheten och leverantörerna, än kunderna de säljer till. Det blir det en allt större konkurrensfördel att ha koll på hela värdekedjan, inklusive slutanvändaren, säger Maria Simonson, hållbarhetschef på Svensk Exportkredit, i ett pressmeddelande.

Exportföretagen ställer hållbarhetskrav på leverantörer – men sällan på kunder