DEN SVENSKA SÄKERHETEN

”Företagens skydd mot gängen måste stärkas”

Det finns idag i Sverige maffia och mc-grupperingar som tar över eller konkurrerar ut sunda företag. För att komma till rätta med den organiserade brottsligheten så behöver kriminella behöver punktmarkeras. Li Jansson menar att Sverige kan lära av Italiens arbete mot maffian.

I min barndomsstad äger mannen ett litet byggföretag. Han har även gått med i ett välkänt MC-gäng och på sociala medier checkar han in på deras anläggningar. Varje incheckning gillas av minst 60 personer, varav de flesta är företagare och anställda inom byggbranschen.

Vem bestämmer på en ort som saknar lokal polisnärvaro men där västar och symboler dagligen kan bäras i matbutiken eller där myndighetspersoner bor? Vågar man klaga på arbetet eller tacka nej till offerter från kriminella hantverkaren? Att samma gäng har förgreningar i hemstaden, storstäder och globalt ökar hotbilden.

Den organiserade brottsligheten har infiltrerat svenska företag. Forskaren Amir Rostami fann till exempel att 37 procent av kriminella i organiserad brottslighet också är registrerade hos Bolagsverket, det handlar framför allt om MC-gäng och maffia. Det motsvarar ca 2 300 gängkriminella med ett bolagsengagemang.

Från World Economic Forum vet vi att företagens kostnader för att hantera organiserad brottslighet gått från bland de lägsta i världen till att öka under 2010-talet. Samtidigt har Finland oförändrat haft lägst kostnader i världen för organiserad brottslighet.

Vågar man klaga på arbetet eller tacka nej till offerter från kriminella hantverkaren?

Men hur ska vi säkra att Sverige blir som Finland – och inte Italien? Italienskt BNP per capita är 16 procent lägre än vad den hade varit om organiserad brottslighet inte hade funnits. Utvärderingar av nya hårda anti-maffia-lagar som stoppar maffiakontrollerade företag visar samtidigt att resultat och omsättning i laglydiga företag ökat med 2,2 och 0,7 procent.

Företagens samverkan med polisen behöver förstärkas med ”företagarpoliser” som kan samordna och bygga relation till drabbade företag.

Enligt Svenskt Näringsliv så har 4 procent av företagen utsatts för otillbörlig påverkan under 2021, vilket motsvarar 70 000 hotade företag i hela riket. Dessutom har 22 procent av företagen utsatts för illojal konkurrens. Bilden bekräftar myndigheternas lägesbild som även visar gängens arbetsmarknadsrelaterade brott; svartarbete, brott mot regler kring arbetsmiljö, bokföring och skatt, korruption, identitetsstölder och välfärdsbedrägerier.

Bara de svarta arbetsinkomsterna uppgår årligen till 91 miljarder, enligt Ekobrottsmyndigheten. Det innebär att om svarta marknaden skulle börsnoteras skulle det nästan placera sig bland large cap-bolagen - med större omsättning än företag som Telia och Assa Abloy. Vidare anger nästan hälften av företagen inom transport och bygg att de utsätts för konkurrens från skattefuskande företag. Det går heller inte att blunda för att brottsvinster från narkotikasmuggling på upp till 2,8 miljarder årligen måste tvättas i något skede.

För att komma åt gängen är italiensk lagstiftning intressant – skarpa åtgärder mot bevisat kriminella samtidigt som seriösa företag inte straffas i onödan. Även företagens samverkan med polisen behöver förstärkas med ”företagarpoliser” som kan samordna och bygga relation till drabbade företag. På nationell nivå behövs bättre strategiska samverkan mellan polis och företag. Dessutom bör svenska företag får samma möjligheter som i andra europeiska länder att göra skatteavdrag samt få bättre regler kring kamerahantering i ett brottsförebyggande syfte,

Ytterst handlar det dock om att ställa samma hållbarhetskrav på narkotika, svarta tjänster och smuggelgods som ställs på alla andra: stöd inte gängen ekonomiskt – varje köp fortsätter att skada samhället.

Mer läsning

BRÅ: ”Kriminiell inflitration av företag”

Riccardi, M: Den organiserade brottslighetens infiltration av Covid-19 ekonomin.

Svenskt Näringsliv: ”Brottslighetens kostnader” (2022)

Ekobrottsmyndigheten: ”Myndighetsgemensam lägesbild organiserad brottslighet 2021”

Om krönikören

Li Jansson är bransch- och näringspolitisk chef på Säkerhetsföretagen.