CORONAVACCINERINGEN

Vården rustar för ökad coronabelastning

Vaccinationsbussen i Botkyrka. Arkivbild. Bild: Jessica Gow/TT

Coronaviruset (TT)

Ett negativt trendbrott sprider sig över landet. Antalet inlagda på iva ökar på nytt och smittspridningen likaså. Men antalet ungdomar som vaccineras är ändå högt.

Kurvan pekar åt fel håll på iva-avdelningarna. Efter en period med minskat antal patienter ökar nu belastningen över hela landet. De flesta regioner ser en ökad smittspridning, till exempel Stockholm har en relativt hög spridning och även Gotland och Västerbotten.

– Under en period i sommar hade vi ganska litet tryck på sjukvården från covid och covid var mer en sjukdom bland andra, men nu ser vi att belastningen ökar och regionerna förbereder sig för det, säger Thomas Lindén.

Siffror från Svenska intensivvårdsregistret visar att 75 till 80 procent av de som lagts in på iva den senaste månaden är helt ovaccinerade och 90 procent av de som har skrivits in är inte fullvaccinerade.

– Detta trots att majoriteten av den svenska befolkningen är vaccinerad, säger Thomas Lindén, avdelningschef vid Socialstyrelsen.

Den lediga kapaciteten på iva är på 24 procent, men det är ojämnt fördelat över landet.

Ungdomar vaccinerade

Totalt har 100 anmälda fall per 100 000 invånare anmälts under vecka 31 och 32.

– Under innevarande vecka ser vi att det ökar något, säger Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Deltavarianten är helt dominerande i Sverige medan alfavarianten har minskat. Andra varianter, beta och gamma, har inte lyckats sprida sig särskilt väl i Sverige.

Minst 39,8 procent av ungdomar födda 2003–2005 hade på torsdagen fått sin första dos vaccin enligt Folkhälsomyndighetens sammanställning.

– Det är glädjande att så många unga redan vaccinerat sig. Nu är det viktigt att alla också tar sin andra dos, säger Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram.

Trots att många ungdomar vaccinerat sig är det främst yngre som smittas just nu.

– Den högsta incidensen är fortsatt bland 20–29-åringar, säger Sara Byfors.

80 procent vuxna vaccinerade

Hittills har 6 598 469 vuxna personer fått minst en dos vaccin mot covid-19, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar 80,6 procent av den vuxna befolkningen (18 år och äldre).

Av dessa har 5 067 827 fått två doser, motsvarande 61,9 procent av den vuxna befolkningen.

Antal avlidna är fortsatt väldigt lågt. Två nya dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats.

– Det är en viss eftersläpning i rapporteringen så det kan komma att öka, men i och med vaccinationsinsatsen ser vi inte lika allvarliga konsekvenser av den smittspridning vi nu ser, vilket är glädjande, säger Sara Byfors.

Totalt har 14 662 smittade personer avlidit i Sverige.

Sammanlagt har 1 114 278 personer i Sverige bekräftats smittade med covid-19.