DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Ukrainska flyktingar får snabbspår till arbete

Integrations- och migrationsminister Anders Ygeman och Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik håller pressträff om flyktingsituationen och Rysslands krig mot Ukraina. Bild: Paul Wennerholm/TT

Regeringen vill underlätta för flyktingar från Ukraina att börja arbeta i Sverige. Det ska därför bli lättare att få ett samordningsnummer.

Regeringen ska inom kort fatta beslut om att Migrationsverket ska begära ett samordningsnummer hos Skatteverket till de personer som har beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd. Det beskedet gav integrations- och migrationsminister Anders Ygeman (S) under en pressträff på torsdagen.

– Personerna kommer därmed inte själva behöva gå till Skatteverket och göra en ansökan, säger Ygeman.

Syftet är att att underlätta för de ukrainare som har sökt skydd i Sverige att komma i arbete och få en inkomst. Det ska också underlätta kontakten med vård och skola.

– Förslaget är tänkt att träda i kraft så snart som möjligt, säger Ygeman.

”Länge påtalat behovet”

Amelie Berg, policyexpert på Svenskt Näringsliv, välkomnar beskedet.

– Vi har länge påtalat behovet av att göra det lättare att få samordningsnummer.

Amelie Berg på Svenskt Näringsliv menar att beskedet om samordningsnummer är bra både för ukrainarna och för företagen som vill anställa dem. Bild: Ernst Henry Photography

De långa handläggningstiderna har inneburit problem för ukrainare som har fått jobb, men inte har kunnat öppna bankkonton eftersom de inte har haft samordningsnummer. Därför har de haft svårt att få lönen utbetalad.

– Nu kommer vi förhoppningsvis bort från det och kan därmed få in människor snabbare i arbete. Det är både bra för dem, för företagen och för svensk ekonomi, säger hon.

Allt fler väljer att återvända

Regeringen kommer också att låta Migrationsverket analysera behovet av insatser för att stödja ukrainare som vill flytta tillbaka till sitt hemland. Avsikten är att uppdraget ska bli en del av en kommande plan för återvändande och återuppbyggnad av Ukraina.

– Sverige ska stödja de ukrainare som vill återvända till sitt hemland och vi ska vara aktiva i Ukrainas återuppbyggnad, säger Ygeman.

Hittills har 36 000 ukrainare ansökt om skydd i Sverige och Migrationsverket har beviljat 32 400 tillstånd.

– Om vi följer våra olika scenarier så har vi ganska länge följt vårt huvudscenario på 80 000 ukrainare som söker skydd det här året, säger Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik.

Den senaste veckan har antalet skyddssökande däremot minskat något, enligt Ribbenvik.

Joakim Magnå/TT