CORONAVACCINERINGEN

Sverige befinner sig i ny smittovåg

Sammanlagt har 1 176 269 personer i Sverige bekräftats smittade med covid-19. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Coronaviruset (TT)

Smittotalen pekar åter uppåt i Sverige, men spridningstakten är mycket lägre än under tidigare vågor. God vaccintäckning är orsaken.

– Vi är helt uppenbart inne i en ny våg, som är modererad av det vaccinarbete som skett i de resursrika länderna, säger Folkhälsomyndighetens statsepidemiolog Anders Tegnell vid en presskonferens.

Globalt sett går smittspridningen också uppåt, men den är helt och hållet koncentrerad till Europa.

– Men tittar vi tillbaka har det nästan alltid varit så när det kommer nya vågor, fortsätter han.

Stabil nivå

Jämfört med Europa är utvecklingen i Sverige dock inte lika dramatisk.

– Men vi får komma ihåg att Sverige har legat lite efter i alla vågor, utom den första.

Enligt Tegnell är det inte överraskande att smittspridningen i Sverige nu ökar, med tanke på väder och att samhället öppnat upp.

– Men det bör inte sticka iväg och framför allt inte innebära någon ökad belastning på vården.

Även dödstalen ligger på en stabil nivå enligt tidigare. Det är fortfarande de äldsta och redan sjuka som drabbas i störst utsträckning.

Nytt mönster

Under tidigare vågor tidigare har man sett en kraftig utveckling i storstäderna först.

– Så är det inte nu, säger Tegnell.

Västmanland har haft en väldigt kraftig spridning under de senaste veckorna, som dominerats av spridningen i skolor. Regionen Kronoberg har dock en mycket mindre spridning.

Fler bör vaccinera sig

Vaccinationsarbetet fortsätter men i långsammare takt än tidigare och när det gäller yngre finns fortfarande mycket att göra.

– I åldrarna 12-18 pågår fortfarande ett omfattande arbete. I gruppen 18-40 skulle vi behöva betydligt fler som vaccinerar sig, säger Tegnell.

De allmänna vaccinationerna mot säsongsinfluensan inleds den 9 november och Tegnell uppmanar personer i riskgrupper att vaccinera sig.

– Vi har hittills inte sett någon omfattande spridning i Europa, men det är fortfarande tidigt. Det är nu som det är viktigt att vaccinera sig både mot covid-19 och säsongsinfluensan om man tillhör en riskgrupp, säger Tegnell.

Den första gruppen som influensavaccineringen riktar sig mot är gravida, personer som är 65 år eller äldre samt personer med vissa kroniska sjukdomar såsom kronisk hjärt- eller lungsjukdom.

Tomas Lauffs/TT

Fakta

Totalt har 15 050 personer med bekräftad covid-19 avlidit i Sverige, meddelar Folkhälsomyndigheten.

Sammanlagt har 1 176 269 personer i Sverige bekräftats smittade med covid-19.

7 261 439 personer (16 år och äldre) har fått minst en dos vaccin mot covid-19, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret. Det motsvarar 85,0 procent av befolkningen i åldersgruppen 16 år och äldre.

Av alla över 16 år har 81,1 procent fått två doser. Det är en svag ökning från förra veckan, torsdagen den 28 oktober var andelen 80,7 procent.

De nytillkomna dödsfallen i Folkhälsomyndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.

Källa: Folkhälsomyndigheten