CORONARESTRIKTIONERNA

Smittspridningen ökar bland barn och unga

Så här långt har drygt 2,6 miljoner personer i Sverige fått åtminstone en dos covid-vaccin. Arkivbild. Foto av Fredrik Sandberg/TT

Coronaviruset (TT)

Smittspridningen är fortsatt hög i Sverige, meddelar Folkhälsomyndigheten. Det som sticker ut är att fallen bland barn och unga ökar.

Sara Byfors, enhetschef på Folkhälsomyndigheten, säger att ökningen troligen till viss del beror på ökad testning i skolmiljön.

Fördelat i åldersgrupper syns en tydlig minskning bland de äldsta, förmodligen en effekt av vaccinen. Man ser dock även en minskning bland lägre åldersgrupper.

Globalt sett syns en ökning som i stort sett drivs av ökningen i Indien. Där syns en oroväckande trend som inte ser ut att minska, säger Byfors.

På EU-nivå minskar det dock och i stort sett alla länder har en minskande trend. Men Sverige har en hög spridning jämfört med övriga Europa.

– Vi hade en minskning av antal fall mellan vecka 16 och 17, men den är väldigt liten, säger Sara Byfors.

Minskningen är mindre än veckan innan.

– Det är en fortsatt minskande trend, men det är lite oroväckande att det har stannat av något.

– Det är viktigt att vi alla gör vårt för att se till att få ned smittspridningen.

Region Västernorrland har varit hårt drabbad senaste veckorna. Positivt är dock att det ser ut att minska nu, säger Sara Byfors.

Region Kronoberg är en annan av de hårdast drabbade regionerna.

– Där ser man en fortsatt ökning. Det har fortfarande inte vänt.

På plats tre i mest smittspridning just nu ligger region Östergötland.

– Där är ingen minskning i sikte. Det kan delvis bero på en förändrad provtagningsstrategi, men det är många smittade i Östergötland just nu jämfört med riket i övrigt.

De tre storstadsregionerna har ett bättre läge. I Stockholm syns dock en ökning mellan vecka 16 och 17, likaså i Skåne. I Västra Götaland minskar det dock.

Fakta

Ytterligare 43 dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats och sammantaget har nu 14 091 smittade personer avlidit i Sverige.

Totalt har 988 554 personer i Sverige bekräftats smittade med covid-19.

Så här långt har totalt 3 451 239 vaccindoser getts i landet, baserat på vad regionerna har rapporterat in till det nationella vaccinationsregistret.

2 681 307 personer har fått åtminstone en dos, vilket motsvarar 32,7 procent av den vuxna befolkningen. 769 932 personer har fått två doser, vilket motsvarar 9,4 procent.

De nytillkomna dödsfallen i myndighetens statistik har i de flesta fall inträffat flera dagar tidigare, och de dödsfall som inträffat i närtid finns inte med på grund av eftersläpning i rapporteringen. Detta innebär att den dagliga uppdateringen visar inrapporterade dödstal, inte dödstalet för just den dagen.