SCB: Sverige kan ha 12 miljoner invånare 2040

Sveriges befolkning har år 2070 både vuxit och åldrats rejält, spår SCB. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Samhälle (TT)

Ukrainakriget försvårar prognoser om Sveriges befolkningstillväxt. Enligt SCB kan befolkningen öka med mellan 900 000 och 1,7 miljoner till 2040 beroende på asylinvandringen från Ukraina.

Enligt Statistiska centralbyråns (SCB) senaste befolkningsprognos beräknas Sveriges befolkning öka till 11,4 miljoner till 2040.

Kriget i Ukraina har dock gjort det svårare att förutse invandringen. SCB har därför tagit fram fem olika scenarier av den framtida invandringen där personer på flykt från Ukraina som nu får uppehållstillstånd enligt EU:s massflyktsdirektiv ingår i beräkningarna.

Enligt det femte scenariot, där invandringen är som störst, ökar befolkningen med 1,7 miljoner fram till 2040. Det är 750 000 fler än i den officiella framskrivningen och skulle innebära en befolkning på 12,1 miljoner.

Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar varje år en så kallad framskrivning av Sveriges befolkning som bygger på antaganden om barnafödande, dödlighet, invandring och utvandring.

Prognoserna är viktiga underlag för planeringsarbetet inom bland annat statliga verksamheter.

Ukrainska flyktingar anländer med färjan till Nynäshamn. SCB har i sin befolkningsprognos tagit fram flera scenarier baserade på bland annat mängden flyktingar från kriget i Ukraina. Bild: Claudio Bresciani / TT