VALET 2022

S vill förbjuda skolföretag att ta ut vinst

Statsminister Magdalena Andersson (S) på en presskonferens på Sankt Hansskolans skolgård i Visby. Bild: Henrik Montgomery / TT

Politik (TT)

Socialdemokraterna vill förbjuda skolföretag att ta ut vinst. Samtidigt säger man nej till nya religiösa friskolor. Förslagen lanseras av statsminister Magdalena Andersson på Almedalsveckan.

– Vinstjakten i svensk skola måste upphöra, säger Magdalena Andersson i sitt tal i Almedalen.

– Därför tar regeringen nästa steg för att förbjuda vinstjakten. Nu tar vi fram konkreta förslag på hur ett förbud mot vinstuttag i skolan ska införas, säger hon.

En utredning ska ta fram konkreta förslag på hur det kan gå till. Utredningen ska vara färdig i slutet av februari 2024.

SVT:s inrikespolitiska kommentator Mats Knutson säger i en analys att förslaget är ett försök från Socialdemokraterna att flytta fokus och göra frågan till en valfråga mellan S och de borgerliga partierna. Han konstaterar också att det inte finns en majoritet för förslaget i riksdagen.

TV4:s Ulf Kristoffersson är inne på samma spår och säger att bara MP och V kan tänkas backa S-förslaget.

Vad det faktiskt innebär, och om man vill förbjuda aktiebolag som aktör i skolan, ger Andersson heller inte ett tydligt svar på, framhåller han.

– Så det finns många obesvarade frågor, säger Ulf Kristoffersson, med tillägget att S lär stöta på patrull.

Socialdemokraterna drev frågan om att ”stoppa vinstjakten” i skolan redan 2018. Men de kraven mildrades eller pausades under samarbetet med Centerpartiet och Liberalerna i januariavtalet.

Vinstfrågan har också redan utretts en gång, i den så kallade "Reepalu-utredningen" från 2016. Den möttes av skarp kritik både från höger och vänster och ansågs krånglig. Andersson säger att ett rent förbud mot vinstuttag är "rakare och enklare".

Socialdemokraterna vill även se ett nationellt system för skolvalet. Skolverket får i uppdrag att ta fram hur ett sådant system kan se ut.

Partiet vill också införa ett förbud mot nyetablering av konfessionella skolor.

Niklas Svahn/TT

Owe Nilsson/TT

Fakta

Till särskild utredare har regeringen utsett Johan Ernestam, utredare på Lärarförbundet. Han ska utreda och föreslå hur ett förbud mot vinstutdelning från enskilda huvudmän för förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem som anordnas vid en skolenhet med någon av dessa skolformer, samt gymnasieskola och gymnasiesärskola kan införas.

Utredaren ska också överväga om ett förbud mot vinstutdelning även bör omfatta enskilda huvudmän för förskola, och i så fall föreslå hur det kan införas.

Utredaren ska även ta ställning till om det är lämpligt att knyta ett vinstutdelningsförbud till att den enskilde huvudmannen ska vara en idéburen organisation med allmännyttigt syfte där värdeöverföringar inte får förekomma enligt definitionen i den av riksdagen den 2 juni 2022 antagna lagen om registrering av idéburna organisationer, eller om någon annan lösning är lämpligare.

Utredaren ska också särskilt överväga hur det kan säkerställas att förbudet inte kringgås och föreslå övergångslösningar som ger befintliga aktörer förutsättningar att ställa om sin verksamhet med hänsyn till förbudet.

Uppdraget ska redovisas senast den 29 februari 2024.

Källa: Regeringen