FÖRETAGARHJÄLPEN TILL UKRAINA

Friskolor vill ge plats för elever från Ukraina

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund. Bild: Janerik Henriksson/TT

Friskolornas riksförbund uppmanar regeringen att återinföra möjligheten att ta emot nyanlända elever, även om de skulle gå före skolornas egna köer, rapporterar Ekot.

– Det finns många utav våra medlemmar som gärna skulle vilja hjälpa till i den förfärliga situation som många människor nu befinner sig i, säger Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbund.

Efter ett riksdagsbeslut från hösten 2016 gavs friskolorna möjligheten att avsätta en kvot på 5 procent av sina platser till nyanlända elever. Som mest anmälde drygt 100 friskolor intresse för att införa kvoten. Sedan nyårsskiftet finns inte längre den här möjligheten. Nu vill Friskolornas Riksförbund öppna möjligheten igen.

En friskola som är vill att kvoten ska återinföras är Kunskapsskolan i Norrköping med totalt 485 elever från årskurs 6 till 9, där cirka 300 barn står på kö för att börja i sjätte klass.

Ulla Hamilton vill samtidigt understryka att kvoten ska införas på frivillig basis bland friskolorna.

Ekot: Friskolor vill ge plats för elever från Ukraina