Försvaret ska föreslå plan för nya miljarder

Försvarsminister Peter Hultqvist (S), här med Estlands försvarsminister Kalle Laanet, ber Försvarsmakten om en plan för när budgeten för det militära försvaret ska kunna nå 2 procent av BNP. Arkivbild. Bild: Karl Melander/TT

Försvar (TT)

Försvarsmakten ska snabbt föreslå en plan för ytterligare upprustning så att målet om en försvarsbudget motsvarande 2 procent av BNP kan nås så snart det går.

Det kan handla om ytterligare tiotals miljarder per år till försvaret – år 2030 beräknas 2 procent motsvara 155 miljarder.

Det är regeringen som nu genom ett regeringsbeslut ger Försvarsmakten att redan den 11 april inkomma med ett förslag till plan. Uppdraget följer på den överenskommelse om att stärka försvarsförmågan som försvarsminister Peter Hultqvist (S) och riksdagens samtliga åtta partier enades om den 16 mars.

I anvisningarna till Försvarsmakten skriver regeringen att myndigheten ska utgå från en tabell där regeringen anger hur många miljarder 2 procent av bruttonationalprodukten (BNP) beräknas motsvara år för år från 2023 till och med 2030.

Som exempel antas 2 procent motsvara 119 miljarder kronor 2023, 127 miljarder 2025 och 155 miljarder år 2030.

Förra året var budgeten för det militära försvaret strax under 70 miljarder.

"Försvarsmakten ges i uppdrag att lämna ett samlat förslag för anslagsökningar för det militära försvaret för att nå och sedan bibehålla en anslagsnivå på motsvarande 2 procent av BNP, så snart det är praktiskt möjligt, det vill säga när det är möjligt att på ett effektivt sätt omsätta ökningarna i förstärkt försvarsförmåga", skriver regeringen i beslutet.

Regeringen understryker att förslaget också måste vara genomförbart rent produktionsmässigt.

Lars Larsson/TT