DEN SVENSKA SÄKERHETEN

Andersson: Nato bäst för Sverige

Statsminister Magdalena Andersson (S) motiverar det historiska S-beskedet om ja till Nato i partihögkvarteret på Sveavägen i Stockholm. Bild: Fredrik Persson/TT

Nato (TT)

Socialdemokraterna säger ja till att Sverige ska ansöka om medlemskap i Nato.

– Det bästa för Sveriges och svenska folkets säkerhet är att vi går med i Nato, säger statsminister Magdalena Andersson (S).

Det historiska beslutet togs av Socialdemokraternas partistyrelse efter några timmars överläggningar på söndagseftermiddagen.

Partiet släpper därmed alliansfriheten som varit grundpelare i svensk säkerhetspolitik under hela 1900-talet fram till nu.

– Alliansfrihet har tjänat oss väl, men vår slutsats är att den inte kommer att tjäna oss lika väl i framtiden, säger Andersson.

– Detta är inget beslut man fattar lättvindigt, men vi måste förhålla oss till verkligheten så som den faktiskt ser ut.

Inga kärnvapen

Andersson uppger att efter Rysslands invasion av Ukraina så behöver Sverige de formella säkerhetsgarantier som Nato ger.

Hon pekar också på risker med att stå utanför Nato när Finland går med.

– Då skulle vi hamna i ett mycket utsatt läge. Vi kan inte utesluta att Ryssland skulle öka pressen på Sverige, säger Andersson.

Partistyrelsens beslut innebär också att S ska verka för att Sverige, om ansökan godkänns av Nato, uttalar unilaterala förbehåll mot utplacering av kärnvapen och permanenta baser på svenskt territorium.

– Att vara Natomedlem är inte ett hinder för att vara en aktiv röst nedrustning och mot kärnvapen, säger Andersson.

Har försäkringar

Partistyrelsens beslut togs, enligt Expressen, utan votering. Det fanns dock ledamöter som ville säga nej till Natoansökan.

Vändningen mot ett möjligt medlemskap har gått rekordsnabbt i partiet. Så sent som i början av mars sade statsministern att en Natoansökan ytterligare skulle destabilisera den här delen av Europa.

På partikongressen i november uttalade sig försvarsminister Peter Hultqvist (S) tvärsäkert om att ett Natomedlemskap inte var aktuellt – definitivt aldrig så länge som han är försvarsminister. Det garanterade han alla.

Blir motreaktioner

Andersson uppger att hon förstår att många tycker att omsvängningen gått snabbt, men att det finns goda skäl finns det. Hon pekar på Rysslands agerande mot Ukraina.

Andersson vill inte "sticka under stol" med att Sverige under ansökningsperioden kommer att befinna sig i ett utsatt läge. Hon varnar motreaktioner från Ryssland.

Enligt Andersson har Sverige fått "säkerhetsförsäkringar" från USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Norge och Danmark. Även centrala svenska myndigheter genomför nu beredskapsanpassningar.

På måndag ska riksdagen debattera den säkerhetspolitiska analys som presenterades i fredags. Därefter väntas även regeringen sätta ned foten i Natofrågan.