DEN AKUTA ELKRISEN

Energimål ändras till att omfatta även kärnkraft: ”Viktigt steg”

Jan-Olof Jacke, vd Svenskt näringsliv. Bild: Christine Olsson/TT

100 procent "fossilfritt" är regeringens nya energipolitiska mål. "Det är ett viktigt steg mot teknikneutralitet”, säger Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv.

Regeringen vill ändra det energipolitiska målet om att Sverige till år 2040 ska ha 100 procent förnybar elproduktion. I stället vill den att formuleringen ska vara 100 procent "fossilfritt". Det innebär att även kärnkraft kan räknas in.

Förslaget kommer att lämnas till riksdagen under våren.

Som en följd behöver också alla relevanta regelverk och instruktioner till myndigheter uppdateras med den nya formuleringen.

Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, menar att beskedet sedan länge varit efterfrågat från näringslivets håll. Det är helt avgörande för Sveriges fortsatta utveckling.

– Det är ett viktigt steg mot teknikneutralitet och sänder tydliga signaler till potentiella investerare. Framför allt skapar det bättre förutsättningar för att få fram mer el, oavsett om det handlar om vatten-, vind-  eller kärnkraft, säger han.