KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Sågspån ska minska bilutsläppen – med 90 procent

Pontus Friberg, styrelseordförande Pyrocell, Mattias Backmark, styrelseledamot Pyrocell, Johanna Gydingsgård, styrelseledamot Pyrocell, Magnus Heimburg VD Preem, Anders Wigstein, Produktionschef Pyrocell. Bild: Pressbild, Jonas Ekströmer/TT

Träindustriföretaget Setra har tillsammans med Preem startat ett bolag som ska revolutionera fordonsmarknaden. Genom att producera bioolja från sågspån räknar de med att minska drivmedelsutsläppen med 90 procent. ”Vi har fått mycket respons från bland annat USA, Asien och Centraleuropa”, säger Pontus Friberg på nystartade Pyrocell.

Bolaget Pyrocell producerar bioolja ur sågspån med målet att hjälpa transportsektorn med att få ned sina fossila utsläpp. Bolaget ägs gemensamt av Setra och Preem där träindustriföretaget Setra har sågspån, medan Preem har raffinaderier och tankstationer.

Pontus Friberg är styrelseordförande i Pyrocell och riskmanager i Setrakoncernen. Han berättar att idéen till Pyrocell föddes 2016.

– Vi tittade på hur vi skulle kunna säkra avsättningen och öka värdet på restprodukter från sågverken.

Pontus Friberg hade hört talas om ett företag i Holland som använde sig av en teknik som omvandlade biomassa till bioolja.

– Pyrocells anläggning och teknik bygger på att man tar rått sågspån direkt från sågverket som torkas ned till låg fukthalt för att sedan tas in processen som kallas snabb pyrolys.

Bild: Pressbild

Pyrolys innebär att sågspånet upphettas i en syrefattig miljö, övergår till ångfas för att sedan kondenseras till en bioolja.

– Ur sågspån skapas pyrolysoljan, en bioolja. Den oljan säljer Pyrocell till Preem som använder den i sitt raffinaderi i Lysekil där man samprocessar biooljan med fossil olja. Man kan alltså använda sig av befintlig raffinaderi-infrastruktur och blanda in fossilfri olja för öka andelen förnybart i bensin och diesel.

2018 slog sig Preem och Setra ihop för att starta bolaget Pyrocell som har sin fabrik i Gävle, vägg i vägg med Setras sågverk Kastet.

– Vi äger bolaget tillsammans, vi har knutit ihop råvara, produktion och försäljning. Det är en fantastisk värdekedja från svensk skog till integrering i existerande raffinaderi. Vi har världens första integrerade anläggning för pyrolysolja till drivmedelsproduktion.

Pontus Friberg berättar att det var transportsektorns behov av att reducera sina koldioxidutsläpp som drev fram idén.

– Cirka 25 000 ton pyrolysolja kan produceras i vår anläggning per år, det motsvarar årsförbrukningen av drivmedel för mellan 15 000 - 20 000 personbilar. Det innebär enligt Pyrocells beräkningar en utsläppsminskning på upp till 90 procent jämfört med traditionella drivmedel.

Det finns potential för ökad produktion.

– Setra och Preem är bolag av olika karaktär, men vi hittade varandra och det har visat sig vara en väldigt bra matchning. Vi har möjligheten att bygga fler anläggningar och öka produktionen, det finns väldigt stor potential för restprodukter från skogen i Sverige.

Pontus Friberg konstaterar att det finns ett stort intresse för den här typen av satsningar och teknik, både i Sverige och globalt.

– Vi har fått mycket respons från bland annat USA, Asien och Centraleuropa. Det är många som är intresserade av att konvertera biomassa till drivmedel. Pyrocell ligger i linje med vad många vill göra just nu, vi löser inte alla världens problem, men det är ett bidrag.