DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Gruvchefen efter miljödomen: Provocerande om inte Naturvårdsverket ger sig nu

Bild: Pressbild

Pajalagruvan får fortsätta med sin nuvarande verksamhet. Kaunis Iron menar att domen kommer som en stor lättnad och att Naturvårdsverkets hållning i vissa delar varit helt befängd. ”Det skulle vara provocerande om Naturvårdsverket fortsätter att strida efter den här domen”, säger vd:n Klas Dagertun till TN.

Kaunis Iron fick sitt nuvarande tillstånd 2010 och upplevde inga problem med verksamheten. Men i juni 2018 ansökte Naturvårdsverket plötsligt om att bolagets tillstånd skulle återkallas. Myndigheten hävdade att det fanns risk för en negativ påverkan på miljön.

På onsdagen meddelade Mark- och miljödomstolen sin dom där gruvbolaget får rätt, förutom att det införs en produktionsbegränsning. Kaunis Iron menar att produktionsbegränsningen saknar betydelse eftersom företaget ändå inte planerat att överskrida den gränsen.

– Det känns väldigt skönt att domstolen gör samma bedömning som oss. Naturvårdsverkets hållning att tillståndet skulle återkallas har varit helt befängd. Domstolen pratar väldigt tydligt om proportionalitetsprincipen, om den sammanvägda samhällsnyttan och att verksamhet bedrivs efter miljöbalkens normer. Domskälen visar att vi har rätt och att Naturvårdsverket har fel, säger Klas Dagertun.

Klas Dagertun menar att domslutet inte enbart berör Kaunis Iron och Pajalagruvan.

– Domen är viktig för hela den svenska industrin eftersom den slår fast att beviljade tillstånd faktiskt gäller. Om ett tillstånd kan återkallas på lösa grunder skulle det äventyra investeringsviljan för industriverksamheter i Sverige. Därför är det otroligt viktigt att rättssäkerheten segrar här, säger han.

Ulrika Hammarström, socialdemokratiskt kommunalråd i Pajala, säger till TT att en fortsatt gruvdrift är mycket viktig för bygden. Kaunis Iron sysselsätter 550 personer i Pajala kommun, som har runt 3 000 invånare i arbetsför ålder.

– Det är en av de absolut största arbetsplatser vi har eftersom det är flera företag än bara gruvbolaget som är inblandade. Det är ju ganska många underentreprenörer som skulle bli berörda om det hade blivit ett helt återkallande av tillståndet. Så den är oerhört viktig för kommunen, säger Ulrika Hammarström.

Domen innebär att den nuvarande verksamheten kan fortsätta precis som tidigare. Men det är ändå ingen lösning på Kaunis Irons långsiktiga problem. Det pågår ytterligare en rättsprocess där bolaget ansöker om ett nytt tillstånd för att utöka gruvverksamheten.

Kaunis Iron tror på framgång även i den processen men ser gärna att Naturvårdsverket intar en mer balanserad hållning i fortsättningen.

– Jag kan någonstans köpa att Naturvårdsverket värnar miljön men det får inte gå till absurdum. Det vi efterlyser är en myndighet med en mer balanserad roll och som ser till helheten, säger Klas Dagertun.

Karolina Ardersjö, enhetschef på Naturvårdsverket, uppger för TT att domstolen delvis går på Naturvårdsverkets linje, även om inte hela tillståndet återkallas. Myndigheten måste gå igenom domen noggrant innan den beslutar sig för nästa steg.

Kaunis Iron menar att Naturvårdsverket borde ta till sig innebörden av domskälen.

– Det skulle vara provocerande om Naturvårdsverket fortsätter att strida och överklagar den här domen efter en process på tre och ett halvt år. Nu borde Naturvårdsverket ge sig, säger Klas Dagertun till TN.

Pressmeddelande: Dom: Kaunis Iron får fortsätta sin verksamhet

Domstol.se: Miljödomstolen begränsar Kaunis Irons tillstånd