KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Företag blir hållbara under pandemin

Bild: Heiko Junge

Allt fler företag ställer om och trappar upp sitt hållbarhetsarbete. Hela sju av tio större företag uppger att de är i en tydlig omställningsfas, visar en undersökning från Swedbank och sparbankerna.

De främsta anledningarna till att företagen blir mer hållbara är för att utveckla nya affärsområden, expandera verksamheten och för att nå ett ökad kundbehov. Även pandemin och klimatförändringar driver på ett hållbarhetsarbete.

Högst andel företag som arbetar med ett stärkt hållbarhetsfokus finns inom handeln följt av tillverkningsindustrin. Andelen är lägst inom byggsektorn och företagstjänster.

– Omställning förknippas av många med något negativt men vi tycker att man ska tänka tvärtom. Att anpassa sig efter nya omständigheter är en förutsättning för att på sikt nå ett hållbart företagande och därmed vara långsiktigt konkurrenskraftig, säger Jörgen Kennemar, senioranalytiker på Swedbank.

En utmaning för företagen är att identifiera nya hållbara affärsmodeller. Det uppger 30 procent av de tillfrågade i undersökningen.

Pressmeddelande: Många företag ställer om för att bli mer hållbara efter pandemin