14 förslag för att skydda forskning och innovation

Bild: Seth Wenig/TT

Satsning på forskning i en öppen miljö kan innebära risker. Därför har Teknikföretagen och Säkerhets- och Försvarsföretagen tagit fram en checklista med saker som är viktiga att hålla koll på, skriver Magasin t:.

Företagsspioneriet ökar i en farlig takt i Sverige. Och för att stoppa spionaget krävs ny teknik.

– Den här utvecklingen innebär att lärosäten, institut och teknikparker som samarbetar med företag i ökande grad är primära måltavlor för spioneriet, berättar Teknikföretagens digitaliseringsexpert Patrik Sandgren för Magasin t:.

Nu har alltså Teknikföretagen och Säkerhets- och Försvarsföretagen tagit fram en checklista som enligt Patrik Sandgren innehåller de viktigaste aspekterna att hålla koll på. Det handlar bland annat om att göra en säkerhetsanalys, skydda all digital information och etablera ett säkerhetsmedvetande.

– Ju högre medvetenheten är, desto mer stärks säkerhetskulturen och motståndet mot fientliga intrång och påverkan. Säkerhetsmedvetande är en livsstil, säger Patrik Sandgren.

Magasin t:: Åtgärderna som skydd­ar resul­taten av forsk­ning och innovation