DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

Undersökning: Ledarsidorna ointresserade av vinster och aktieutdelningar

Foto: Helena Landstedt / TT / kod 76091 Bild: Helena Landstedt/TT

När vinster och utdelningar hotas från politiskt håll brukar de borgerliga ledarsidorna rycka ut i försvar. Men inte alltid, enligt Näringslivets medieinstitut.

Undersökningar från Näringslivets medieinstitut visar att nyhetsredaktionerna sällan rapporterar om företagens villkor och att den rapportering som sker ofta görs med en problematiserande vinkel.

Nu har NMI även undersökt hur sex svenska ledarsidor skriver om företagsvinster och aktieutdelning. NMI slår fast att det sammantaget är Svenska Dagbladets och Dagens Industris ledarsidor som mest och bäst förklarar vinstens och aktieutdelningens betydelse. Undersökningen visar även att det i Göteborgs-Posten och Dagens Nyheter är vanligt att vinst och aktieutdelning problematiseras.

Ledarsidor måttligt intresserade av vinster och aktieutdelningar